Welkom op de SAMen leren dag van 2018 in jouw regio! ’s Morgens gaan we met studenten, schoolopleiders, leerkringen en leden van de professionele leergemeenschappen (PLG) de meerwaarde van samen leren ervaren. Dat doen we door samen te leren! Onder leiding van enkele deskundigen bestuderen we meegebrachte casussen van deelnemers. Inspirator is Bert van Dijk van de Leary Academy. ’s Middags organiseren we voor alle leerkrachten uit het basisonderwijs een studiemiddag met spreker Steven Pont rond het thema Gedrag. 

De tekst gaat verder onder de video

Doelgroep

Het ochtendprogramma is bedoeld voor iedereen die bij SAM betrokken is: studenten, leerkringleden, docenten Driestar hogeschool, onderwijsadviseurs, directeuren, schoolopleiders en mentoren van SAM-scholen en scholen die stage bieden aan SAM-studenten.

Via Driestar educatief en Berséba wordt breder aandacht gegeven aan de studiemiddag met Steven Pont. Alle geïnteresseerde leraren zijn welkom kennis te maken met deze interessante studiemiddag van SAM in de regio.
 
Kun je niet op de genoemde datum in de regio? Misschien kun je aansluiten bij een van de andere SAMen leren dagen.

Programma

8.30 uur
Inloop

8.45 uur
Opening

9.15 uur
Interactieve lezing met Bert van Dijk, Leary Academy
De Leary Academy leidt professionals op om zich de uitdagende kennis, inzichten en vaardigheden toe te eigenen die nodig zijn om interactie tussen mensen te doorgronden, te begrijpen en effectief te beïnvloeden. Basismodel daarbij is de Interactiecirkel, of Roos van Leary. De bijdrage van Bert van Dijk en zijn collega’s zal toegespitst zijn op de praktijk van het onderwijs en past goed bij het concept van Samen leren van Driestar hogeschool en de stagescholen.

9.45 uur        
Pauze, ruimte voor ontmoeting en uitwisseling
Tijdens de pauze wordt uitwisseling georganiseerd tijdens een ‘SAM-markt’, onder andere: informatie over SAM-studeren en –begeleiden, producten uit de leerkringen en ontmoeting met leden van PLG’s.

10.15 uur        
Bespreken meegebrachte casussen
In kleine groepen met zoveel mogelijk verschillende deelnemers, dus zowel studenten als leerkrachten en schoolopleiders. Onder leiding van deskundigen van de Leary Academy bespreken we onze onderwijspraktijk. Iedere deelnemer brengt een verhaal in over een klassensituatie waarbij gedrag een rol speelt. Dat kan gaan over de relatie tussen een leerling en de groep of de relatie van jou als leerkracht met een leerling of je groep.

12.00 uur
Evaluatie en afsluiting
 
12.30 uur        
Lunch
 
13.15 uur
Inloop middagprogramma in Julianaschool

13.30 uur        
Opening middagprogramma

13.45 uur        
Groepsbespreking rond het thema gedrag
Samen leren begint door samen aan de slag te gaan. Aan de hand van stellingen formuleren we in groepen vragen en uitdagingen rond het thema gedrag. Spreker Steven Pont zal hierop in gaan tijdens zijn lezing.

14.15 uur        
Lezing Steven Pont
Steven Pont is ontwikkelingspsycholoog, systeemtherapeut en mediator. Over zichzelf zegt hij: “Alles wat ik doe is opgebouwd rond twee thema’s: de (ontwikkelings) psychologie, die gedrag meer vanuit het individu beschrijft en de systeemtheorie, die juist het belang van de sociale omgeving meer benadrukt.” In zijn lezing zal Steven ingaan op de relatie tussen jouw gedrag en dat van je leerlingen.

15.15 uur
Pauze, ruimte voor ontmoeting en uitwisseling
Tijdens de pauze wordt uitwisseling georganiseerd tijdens een ‘SAM-markt’, onder andere: informatie over SAM-studeren en –begeleiden, producten uit de leerkringen en ontmoeting met leden van PLG’s.

15.45 uur        
Groepsbespreking

16.15 uur        
Sluiting

Kosten

Vanwege de subsidie voor het SAMen leren van Driestar hogeschool en de stagescholen zijn er geen kosten verbonden aan deze SAMen leren dagen en de studiemiddag met Steven Pont. Voor deelnemers aan het ochtendprogramma is een lunch aanwezig. 

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie kun je contact opnemen met William Meuleman (projectleider SAM) of Gerdine Macdaniel (evenementenorganisatie). Aanmelden kan via onderstaand formulier.