Wat is een SAM-school?

Omdat SAM-studenten gedurende het hele jaar stagelopen op de basisschool en wij de opleiding als een gedeelde verantwoordelijkheid zien, zijn er kwaliteitscriteria gesteld aan stagescholen voor de studieroute Samen opleiden (SAM-scholen).

Een erkende opleidingsschool heeft minimaal drie opgeleide mentoren en een schoolopleider. Een stageschool heeft, vanaf het moment dat er SAM-stagiaires op school komen, in principe drie jaar om aan deze criteria te voldoen. Op deze manier kan de stageschool een kwalitatief goede begeleiding garanderen.

> Lees meer over de schoolopleider

> Lees meer over de mentoren

Zelf Evaluatie Kader

Om samen verantwoordelijk te kunnen zijn, is het voor Driestar hogeschool en de opleidingsscholen nodig elkaars taal te spreken en te weten waar wie verantwoordelijk voor is. Beide aspecten blijken in de praktijk nogal eens knelpunten te kennen.

Om die knelpunten zoveel als mogelijk te helpen voorkomen, ontwikkelden Geldens, Popeijus (hogeschool de Kempel), Ruit en Visser (Driestar hogeschool) in samenspraak met een aantal basisscholen een instrument voor 'Samen opleiden', het Zelf Evaluatie Kader (ZEK).

Het ZEK is niet bedoeld als een afvinklijst, maar het is een spiegel die voorgehouden wordt om te kijken waar de sterke punten zitten van de partnerschool en welke punten aandacht vragen om verder te ontwikkelen, aansluitend bij de eigen schoolontwikkeling. Het doel van dit instrument is dat dit zal inspireren en tot een kwaliteitsverdieping van de werkplekleeromgeving zal leiden, zodat de aanstaande leraar zich optimaal kan ontwikkelen tot een christelijke leraar die zijn vak verstaat. U kunt met bronvermelding vrij gebruik maken van de volgende documenten: Voor vragen kunt u contact opnemen met Peter Ruit

SAM-school worden?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die er zijn om SAM-school te worden? Laat hieronder uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op.