Nieuws

Op deze pagina lees je al het laatste nieuws van Samen in ontwikkeling

Studenten Driestar hogeschool ontwerpen 5 minuten sociaal

Een project van twee studenten van Driestar hogeschool is uitgegeven door Onderwijs Maak je Samen. 5 minuten sociaal nodigt jou én je leerlingen uit om via speelse activiteiten te werken aan sociale vaardigheden op verschillende gebieden. De korte en eenvoudige activiteiten dragen bij aan een positieve sfeer in de groep.

   

  Leernetwerkbijeenkomsten 2021-2022

  Binnen SAM merken we dat schoolopleiders behoefte hebben aan een leernetwerk. Samen met andere schoolopleiders nadenken over de koppeling tussen theorie en didactiek maar ook werken aan de eigen ontwikkeling als schoolopleider. Vanuit SAM willen we dit graag ondersteunen!

    

   Pilot: met Samen leren-teams werken aan een ontwikkelingsgerichte cultuur

   Binnen Samen in ontwikkeling onderkennen we de kracht van samen professionaliseren, onderzoeken en ontwikkelen. Een van onze idealen is het samen leren in een ontwikkelingsgerichte cultuur in de basisschool. Om daar vorm aan te geven zijn we een pilot gestart met Samen leren-teams op een aantal scholen in Berséba Noord-Oost. In deze teams wordt onderzoek gedaan, materiaal ontwikkeld en vooral veel van elkaar geleerd.

     

    De 39e opleidingsschool is een feit!

    Op 8 november is de Graaf Jan van Nassauschool in Gouda gecertificeerd als opleidingsschool. Hiervoor zijn ze bezocht door twee leden van de stuurgroep ‘Samen Opleiden’ van Driestar educatief. De bijeenkomst bestond uit twee korte toespraken, de officiële certificering, felicitatiemoment, reacties van aanwezigen en een ‘viermomentje’ na schooltijd.

      

     Nieuwe website Samen in ontwikkeling

     Www.sameninontwikkeling.nl is vernieuwd! De nieuwe website is overzichtelijker en visueler dan de oude. We hebben goed nagedacht over hoe we de kernpunten van SAM het duidelijkst kunnen weergeven. Zo heeft het nieuwe beroepsprofiel een prominente plek gekregen, net als Samen professionaliseren, een belangrijk ideaal van Samen in ontwikkeling.

       

      Krachten bundelen: in co-creatie ontwikkelen van een online Zelfevaluatiekader samen opleiden!

      Het ZelfEvaluatieKader (ZEK) is een instrument om de kwaliteit van samen opleiden in beeld te brengen, te ontwikkelen, te monitoren en te borgen. Het is gebaseerd op zeven samenhangende componenten, gericht op het doel en de opbrengst van een werkplekleeromgeving. Het ZEK wordt gebruikt door onze opleidingsscholen zodat er in de praktijk krachtige werkplekleeromgevingen ontstaan om aanstaande leraren samen op te leiden.