Vergoeding inzet schoolopleiders: zo kun je dat aanpakken

28 maart 2022

De vergoeding voor de inzet van de schoolopleider mag de hogeschool alleen verstrekken aan de werkgever van de schoolopleider (de basisschool) en niet aan individuele personen. De werkgever moet vervolgens met de schoolopleider afspraken maken over deze vergoeding. Hoe moet dat dan, vragen scholen ons nogal eens. Dat kan op verschillende manieren.

Samen opleiden heeft in de afgelopen jaren een duidelijke vorm gekregen. De verschillende taken bij het opleiden en begeleiden worden gedaan vanuit de hogeschool en vanuit de deelnemende basisscholen. 

De inzet van de schoolopleider voor deze taken die behoren bij het opleiden/begeleiden van de studenten binnen Samen Opleiden worden kostendekkend vergoed. Het is voor de hogeschool alleen toegestaan om de kosten rechtstreeks te vergoeden aan de werkgever van de schoolopleider c.q. de basisschool en niet aan individuele personen.

Vervolgens is het aan de werkgever van de schoolopleider om afspraken te maken over de wijze van vergoeden van de inzet in het kader van Samen opleiden.

Hierover krijgen we nogal eens vragen, omdat dit op verschillende manieren gedaan wordt.

We geven hieronder enkele suggesties. Uiteraard is iedere werkgever/school vrij om in overleg met het personeelslid een eigen keuze te maken.

  1. De schoolopleider verricht de werkzaamheden in het kader van Samen opleiden. De hiervoor beschikbare uren (hiervoor wordt de urenberekening voor begeleiding van studenten van Driestar hogeschool gebruikt) worden opgenomen in zijn/haar taakbeleid, dus maken onderdeel uit van de totale werktijdfactor/benoeming. Er vindt geen verdere financiële verrekening plaats. De vergoeding wordt door de hogeschool uitbetaald aan zijn/haar werkgever.
  2. De schoolopleider verricht de werkzaamheden in het kader van Samen opleiden. De hiervoor beschikbare uren (hiervoor wordt de urenberekening voor begeleiding van studenten van Driestar hogeschool gebruikt) worden door de schoolopleider verricht. Zijn deze uren onder lestijd, dan staat er een vervanger voor zijn/haar groep.
    De vergoeding wordt door de hogeschool uitbetaald aan de werkgever van de schoolopleider. De werkgever betaalt het aantal vervangingsuren (met voor- en nawerk) uit aan de vervanger. De resterende uren worden uitbetaald aan de schoolopleider, omdat hij/zij deze uren gemaakt heeft naast zijn/haar taakomvang, dus buiten schooluren.
    De betaling door de werkgever aan de schoolopleider verloopt via de salarisadministratie. Dus alle (werkgevers)lasten en belastingen worden ingehouden op de uitbetaling.