Evenementen

Op 4 maart organiseren we opnieuw een kwaliteitsdialoog voor directeuren, schoolopleiders, werkplekbegeleiders, zittende en aanstaande leraren. Voorafgaand aan deze bijeenkomst organiseren we voor het eerst een uitwisselingsbijeenkomst met alleen directieleden.

Net als voorgaande jaren organiseren we ook dit schooljaar weer een kwaliteitsdialoog voor directeuren, schoolopleiders, werkplekbegeleiders, zittende en aanstaande leraren.

Elk kind op school laten groeien en ontwikkelen. Dat is het doel van onze scholen. Wat heb je als leerkracht nodig om leerlingen optimaal te laten groeien? Op de Berséba-SAM conferentie van 8 april denken we daar intensief over na. Er is een hoofdlezing en er zijn workshoprondes waarin we dit thema vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Van harte welkom!

Lesgeven uit methodes is vaak heel prettig, maar soms belemmeren ze je ook. Loop je er ook weleens tegen aan dat een methode je weinig vrijheid geeft en je iets anders wilt doen dan wat de methode biedt, omdat je leerlingen dat nodig hebben? Of dat je je eigen expertise en enthousiasme van jouw vak wilt delen met je leerlingen, maar daar in de methode weinig ruimte voor hebt? Zelf onderwijs ontwerpen is dan de oplossing. Samen met anderen leren hoe je dat in een kort tijdsbestek op een goede manier kunt doen? Kom naar de gratis Samen leren-middag!

Lesgeven uit methodes is vaak heel prettig, maar soms belemmeren ze je ook. Loop je er ook weleens tegen aan dat een methode je weinig vrijheid geeft en je iets anders wilt doen dan wat de methode biedt, omdat je leerlingen dat nodig hebben? Of dat je je eigen expertise en enthousiasme van jouw vak wilt delen met je leerlingen, maar daar in de methode weinig ruimte voor hebt? Zelf onderwijs ontwerpen is dan de oplossing. Samen met anderen leren hoe je dat in een kort tijdsbestek op een goede manier kunt doen? Kom naar de gratis Samen leren-middag!

Lesgeven uit methodes is vaak heel prettig, maar soms belemmeren ze je ook. Loop je er ook weleens tegen aan dat een methode je weinig vrijheid geeft en je iets anders wilt doen dan wat de methode biedt, omdat je leerlingen dat nodig hebben? Of dat je je eigen expertise en enthousiasme van jouw vak wilt delen met je leerlingen, maar daar in de methode weinig ruimte voor hebt? Zelf onderwijs ontwerpen is dan de oplossing. Samen met anderen leren hoe je dat in een kort tijdsbestek op een goede manier kunt doen? Kom naar de gratis Samen leren-middag!