Inhoud

Bij de kwaliteitsdialoog gaan we het gesprek aan over de kwaliteit van Samen in ontwikkeling. Dit gesprek voeren we samen met directeuren, schoolopleiders, werkplekbegeleiders (voorheen mentoren), zittende en aanstaande leraren. Deze middag staat ideaal 2 centraal: Samen verantwoordelijk voor een doorgaande ontwikkelingslijn. Wat wil zeggen: samen verantwoordelijk als (opleidings)instituut en opleidingsscholen om (aanstaande) leraren in alle fasen van hun loopbaan met kwaliteit op te leiden, te begeleiden en te waarderen, gericht op een doorgaande ontwikkelingslijn, conform een gezamenlijk beroepsbeeld. 

We stellen onszelf de vragen: Welke acties zijn gewenst om een stap dichter bij ons ideaal te komen?  
 

Aanmelden 

Aanmelden voor het kwaliteitsdialoog kan in overleg via Gerdine Macdaniel, info@sameninontwikkeling.nl