Directieoverleg: 10.00-12.30 uur

Bij het directieoverleg staat de uitwisseling van Samen opleiden centraal. We bekijken hoe we ons verhouden tot tweede SAM-ideaal: Samen verantwoordelijk voor een doorgaande ontwikkelingslijn.
Vanuit de hogeschool wordt een toelichting gegeven op het nieuwe curriculum dat volgend cursusjaar van start gaat. Wat betekent dit nieuwe curriculum voor het opleiden, begeleiden en beoordelen op de erkende opleidingsscholen en op de hogeschool? Daarnaast willen we van deze gelegenheid gebruikmaken om uit te wisselen wat de meerwaarde van erkende opleidingsschool is en wat dit vraagt van het leiderschap van de directies.

Kwaliteitsdialoog: 13.30-15.30 uur

Bij de kwaliteitsdialoog gaan we het gesprek aan over de kwaliteit van Samen in ontwikkeling. Dit gesprek voeren we samen met directeuren, schoolopleiders, werkplekbegeleiders (voorheen mentoren), zittende en aanstaande leraren. Deze middag staat ideaal 2 centraal: Samen verantwoordelijk voor een doorgaande ontwikkelingslijn. Wat wil zeggen: samen verantwoordelijk als (opleidings)instituut en opleidingsscholen om (aanstaande) leraren in alle fasen van hun loopbaan met kwaliteit op te leiden, te begeleiden en te waarderen, gericht op een doorgaande ontwikkelingslijn, conform een gezamenlijk beroepsbeeld. 

We stellen onszelf de vragen: Wat is er in de praktijk zichtbaar geworden van de ondernomen acties na de vorige kwaliteitsdialoog? Welke acties zijn gewenst om weer een stap dichter bij ons ideaal te komen?

Aanmelden

We hopen veel collega’s van onze opleidingsscholen te ontmoeten. Van harte welkom! Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier.