Als leerkracht zoek je steeds naar verbetering van het onderwijs aan jouw leerlingen. Tegelijkertijd vind je het waardevol om bij te dragen aan het geheel van de beroepsgroep. Daarom hebben we jouw vakmanschap en inbreng nodig tijdens deze Samen leren-middag. En we hebben je ook wat te bieden: je brengt je lessen naar een hoger plan door jouw eigen inbreng en die van collega’s en aanstaande leraren, en door de vakinhoudelijke expertise van docenten van Driestar hogeschool.  Zo worden we samen beter!

Samen ontwikkelen

We gaan deze middag ook echt samen aan de slag. Met andere (aanstaande) leraren die lesgeven aan dezelfde groep als jij én met de vakinhoudelijke inbreng van een vakdocent van Driestar hogeschool ontwerp je een les. Het ontwerpmodel dat gebruikt wordt voor het ontwikkelen en passend maken van het onderwijs voor jouw groep, is na deze middag bij elk vak of thema te gebruiken.

Samen reflecteren

De Samen leren-middag krijgt na de studiemiddag een vervolg. De les die jouw groepje ontworpen heeft, wordt ook daadwerkelijk gegeven. Jij of iemand anders uit je groepje geeft de les in jouw klas op jouw basisschool of op een school in de buurt. De anderen wonen deze les bij en samen reflecteer je op deze les. Wil je deze extra leerervaring ook meemaken en zo opgedane kennis in de praktijk toetsen? Geef dat aan in onderstaand aanmeldformulier! De vervolgbijeenkomst staat gepland op donderdag 14 mei van 14.00 - 16.00 uur.
 
Het mooie van deze opzet is dat iedereen leert. Jij als (aanstaande) leerkracht doet nieuwe kennis en ervaring op en de docenten van de hogeschool leren van jouw praktische expertise en koppelen dat aan hun hbo-praktijk.

Doelgroep

De Samen leren-middagen zijn bedoeld voor iedereen die bij Samen in ontwikkeling (SAM) betrokken is: studenten, leraren, leerkringleden, docenten Driestar hogeschool, onderwijsadviseurs, directeuren, schoolopleiders en mentoren van SAM-scholen en scholen die werkplekleeromgeving bieden aan aanstaande leraren die de SAM-route volgen. Maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Voor de erkende opleidingsscholen maken de studiemiddagen onderdeel uit van de voor hercertificering afgesproken professionalisering van mentoren.

Vier regio's

We organiseren Samen leren-studiemiddagen in vier regio’s:

 Programma

  • 13.30 - 14.00 uur: Opening door William Meuleman, projectleider Samen in ontwikkeling, en door een regiomanager van Berséba
  • 14.00 - 15.00 uur: Les ontwerpen
  • 15.00 - 15.30 uur: Pauze
  • 15.30 - 15.45 uur: Uitleg ontwikkelmodel 
  • 15.45 - 17.15 uur: Vervolg les ontwerpen 
  • 17.15 - 17.30 uur: Plenaire terugkoppeling
  • 17.30 uur:             Maaltijd

Aanmelden en meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gerdine Macdaniel. Aanmelden kan via onderstaand formulier.