Het thema van de Samen leren-middagen is Echte ontmoeting in een gesprek. Bij een professionele cultuur op je (opleidings)school hoort een open en eerlijke gespreksvoering. Maar hoe doe je dat als je feedback moet geven aan een aanstaande leraar? En weet je de juiste vragen te stellen aan die ene gesloten leerling in jouw klas? Over diverse soorten gesprekken denken we met elkaar na. Daarnaast gaan we direct oefenen met elkaar onder begeleiding van professionals. Deelname aan de Samen leren-middag is kosteloos. Je krijgt ook het nieuwe boek Even over mijn zoon, juf. Oudercommunicatie in het basisonderwijs gratis!

Doelgroep

De Samen leren-middagen zijn bedoeld voor iedereen die bij Samen in ontwikkeling (SAM) betrokken is: studenten, leraren, leerkringleden, docenten Driestar hogeschool, onderwijsadviseurs, directeuren, schoolopleiders en mentoren van SAM-scholen en scholen die werkplekleeromgeving bieden aan aanstaande leraren die de SAM-route volgen, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Voor de erkende opleidingsscholen maken de studiemiddagen onderdeel uit van de professionalisering die nodig is voor hercertificering.

Vier regio's

We organiseren Samen leren-studiemiddagen in vier regio’s:

Trainers

Rudy Vandamme  promoveerde in 2014 aan de Tilburg Universiteit op het thema ‘De identiteit van de leraar’. Hij studeerde psychologie, filosofie en antropologie en is NLP-trainer. Dat laatste helpt hem om wetenschappelijke inzichten om te zetten in praktische richtlijnen voor goede gespreksvoering, teamvorming en leiderschap. Hij is de grondlegger van het Ontwikkelingsgericht Coachen en schreef meerdere handboeken. 

Gerda Harrewijn werkt als docent communicatie en als trainingsacteur voor het onderwijs. Ze geeft trainingen die de werkhouding en zelfstandigheid van leerlingen bevorderen en coacht en traint teams naar meer effectief leerkrachtgedrag. Haar jarenlange ervaring als leerkracht in het basisonderwijs en haar opleiding tot docent drama maakt dat ze de praktijk van elke dag, beeldend en herkenbaar tot leven kan brengen. Met een knipoog en een glimlach kijkt ze samen met jou naar het hier-en-nu om een stap in de gewenste richting te gaan maken.

Aanmelden en meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gerdine Macdaniel. Aanmelden voor de Samen leren-studiemiddag in Kampen kan via onderstaand formulier. 

Programma

13.30-14.00 uur - Opening door William Meuleman

14.00-14.15 uur - Start door Rudy Vandamme en Gerda Harrewijn

Aan de hand van een casus openen Rudy Vandamme en Gerda Harrewijn de dag.
 
14.15u-14.45 uur - Deel 1: Pleidooi voor het verdiepend gesprek
Aan de hand van voorbeelden voert Rudy Vandamme een inspirerend pleidooi.
 
14.45-15.15 uur - Deel 2: Toepassing met casussen vanuit de praktijk
Gerda Harrewijn en Rudy Vandamme spelen een rollenspel op basis van vragen uit het publiek.
 
15.15-15.45 uur - Pauze
 
15.45-16.55 uur - Deel 3: Aan de slag

We gaan in dit gedeelte uiteen in groepjes van drie en oefenen onder begeleiding van Rudy Vandamme met gespreksvoering. Er is een oplopende moeilijkheidsgraad in de verschillende rondes.

16.55-17.15 uur - Deel 4: Kenniscreatie
Rudy Vandamme leidt de verzameling van inzichten: Wat leren we over het verdiepende gesprek?
 
17.15 uur - Afsluiting door William Meuleman, projectleider Samen in ontwikkeling

17.30 uur - Maaltijd