Wat een ontwikkeling! Oog voor de groei van elk kind.

We staan samen voor de opdracht om alle kinderen goed thuisnabij reformatorisch passend onderwijs te bieden. Er zijn kinderen bij wie het groeien niet vanzelf gaat. Vaak zijn dat kwetsbare kinderen. En zoals kwetsbare mensen erbij horen in de samenleving, horen kwetsbare kinderen erbij op school. Het liefst geven we elke leerling daarom passend onderwijs in de eigen basisschool en als het moet op onze speciale (basis) school.
 
Als het bij een leerling (even) niet vanzelf gaat, vragen we ons al snel af of het kind zich niet of te langzaam ontwikkelt. Maar de vraag die wij ons als vakbekwame leerkrachten vooral willen stellen, is hoe we deze leerling het beste kunnen begeleiden. Dat hoeven we als leerkracht niet alleen te doen. Leerkrachten kunnen gelukkig de hulp inroepen van collega’s, IB-ers, ouders, Het Loket en het wijkteam van de gemeente. Tijdens deze conferentie willen we vanuit verschillende invalshoeken nagaan hoe we zicht kunnen houden op de groei en ontwikkeling van elk kind en hoe we die groei en ontwikkeling kunnen stimuleren. Samenwerken is hierbij essentieel. Daarom organiseren we deze dag ook samen met de collega’s die bij Samen in ontwikkeling (SAM) zijn betrokken. Van elkaar valt zoveel te leren en ontwikkelen doe je samen! Met als doel: de groei van elk kind op school waarbij elk kind het ook fijn heeft op school.

Hoofdlezing

De hoofdlezing verzorgt prof. dr. Ferre Laevers (1950). Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste hedendaagse Europese denkers over- en ontwerpers van onderwijs. Hij is de grondlegger van het Ervaringsgericht Onderwijs (EGO) dat kinderen zoveel mogelijk in de complexe werkelijkheid wil laten leren (een holistische benadering). Het concentreert zich op het leerproces en ziet het welbevinden en de betrokkenheid van de leerling als de belangrijkste criteria om optimaal te leren en ontwikkelen.
 
Prof. dr. Ferre Laevers is emeritus hoogleraar aan de Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven en founding father van het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) te Leuven.

Als deep-level-learning het doel is…
dan zijn welbevinden & betrokkenheid de wegwijzers

Het onderwijs staat behoorlijk onder druk. De opdracht is zo al zwaar, het lerarentekort doet er nog een schep bovenop. Meer output met minder middelen, hoe doe je dat? Een procesgerichte benadering kan deel zijn van de ‘smart solution’. Doordat het energie wekt. Leerkrachten en kinderen in hun kracht zet. En ontwikkeling in de diepte als resultaat weet voort te brengen. En het kompas? Dat richt jou steeds op welbevinden en betrokkenheid.

Programma

  • 13.00 uur: Ontvangst
  • 13.45 uur: Opening door Gert van Roekel, regiomanager Berséba regio Midden en William Meuleman, projectleider Samen in ontwikkeling
  • 14.05 uur: Lezing ‘Als deep-level-learning het doel is … dan zijn welbevinden en betrokkenheid de wegwijzers’, door Prof. Dr. Ferre Laevers
  • 15.20 uur: Pauze
  • 15.50 uur: Workshopronde I
  • 17.00 uur: Workshopronde II
  • 18.10 uur: Sluiting conferentie en opening buffet

Workshops

Klik hier voor een overzicht van de workshops.

Inschrijven

De conferentie is bedoeld voor alle teamleden van de Berséba-scholen in de regio Midden. De middag is gratis. Aanmelden is mogelijk t/m D.V. vrijdag 13 maart 2020.

Vragen over je aanmelding? Neem contact op met Gerdine MacDaniel.