Programma

  • 10.00 – 12.30 uur: uitwisseling tussen directeuren
  • 12.30 – 13.30 uur: verzorgde lunch
  • 13.30 – 15.30 uur: kwaliteitsdialoog met verschillende geledingen

Uitwisseling directeuren

Bij uitwisseling tussen directeuren staat uitwisseling van samen opleiden centraal. Vanuit de hogeschool zal het nieuwe curriculum uitgelegd worden en wat dit betekent voor het opleiden, begeleiden en beoordelen op de erkende opleidingsscholen en op de hogeschool. Daarnaast willen we van deze gelegenheid gebruik maken om uit te wisselen wat de meerwaarde van erkende opleidingsschool is en wat dit vraagt van het leiderschap.

Kwaliteitsdialoog

Bij het kwaliteitsdialoog gaan we, evenals de vorige keer, het gesprek aan over de kwaliteit van samen in ontwikkeling. We vragen ons af; doen we nog steeds de goede dingen en dragen deze bij aan het realiseren van de idealen? Op basis van deze dialoog wordt gezamenlijk bepaald welke acties nodig zijn, passend bij de realisering van de idealen.

Aanmelden

Het zou heel fijn zijn als je bij zowel de kwaliteitsdialoog als de uitwisselingsbijeenkomst aanwezig kunt zijn. Apart opgeven is ook mogelijk. Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier.