Programma

  • 10.00 – 12.30 uur: uitwisseling tussen directeuren
  • 12.30 – 13.30 uur: verzorgde lunch
  • 13.30 – 15.30 uur: kwaliteitsdialoog met verschillende geledingen

Uitwisseling directeuren

Bij uitwisseling tussen directeuren staat uitwisseling van Samen opleiden centraal, waarbij we kijken hoe we ons verhouden tot ideaal 2: Samen verantwoordelijk voor een doorgaande ontwikkelingslijn. Wat wil zeggen: samen verantwoordelijk als (opleidings)instituut en opleidingsscholen om (aanstaande) leraren in alle fasen van hun loopbaan met kwaliteit op te leiden, te begeleiden en te waarderen, gericht op een doorgaande ontwikkelingslijn, conform een gezamenlijk beroepsbeeld.

Vanuit de hogeschool zal het nieuwe curriculum uitgelegd worden en wat dit betekent voor het opleiden, begeleiden en beoordelen op de erkende opleidingsscholen en op de hogeschool. Daarnaast willen we van deze gelegenheid gebruik maken om uit te wisselen wat de meerwaarde van erkende opleidingsschool is en wat dit vraagt van het leiderschap.

Kwaliteitsdialoog

Bij de kwaliteitsdialoog gaan we het gesprek aan over de kwaliteit van Samen in ontwikkeling, waar ook ideaal 2 van de ochtend centraal staat. We stellen onszelf de vragen: Welke acties zijn gewenst om een stap dichter bij ons ideaal te komen? 

Aanmelden

Het zou heel fijn zijn als je bij zowel de kwaliteitsdialoog als de uitwisselingsbijeenkomst aanwezig kunt zijn. Apart opgeven is ook mogelijk. Aanmelden graag in overleg via Gerdine Macdaniel, info@sameninontwikkeling.nl