De Plusklas draait nu voor het derde jaar en we hebben inmiddels een werkbare vorm gevonden. Intern leverde de vacature overigens welgeteld één belangstellende op. Dat is op een aantal van circa 90 leerkrachten. Op de advertentie reageerden enkele mensen van buitenaf. Als ik me niet vergis, was de omvang van de baan zeker zo’n belangrijk argument om te solliciteren bij de meeste belangstellenden dan het gegrepen zijn door het fenomeen hoogbegaafdheid. En dat lijkt representatief. Uit allerlei gesprek­ken blijkt, dat het thema nog niet zo leeft. Het samenwerkingsverband waarbij wij aangesloten zijn, zoekt momenteel naar beleidsvisie voor de genoemde doelgroep. Ook hier zie je enkele gedreven mensen die op hun school ruimte krijgen, maar dat aandacht voor meerbegaafdheid bij de gemiddelde leerkracht nog niet erg doorgedrongen is.

Vanuit de leerkring Omgaan met verschillen proberen we te bevorderen dat (SAM)-studenten toegerust worden voor dit fenomeen. Aandacht voor meerbegaafden hoort – tot op zekere hoogte – bij het basisaanbod ter ondersteuning van alle leerlingen. Wat dat basisaanbod dan is, zullen studenten moeten weten en in de praktijk kunnen brengen. Voor startende leerkrachten is dit eveneens een thema waarop verdere kennis- en vaardigheidsvergroting nodig is, zodat we over ongeveer 5 tot 7 jaar kunnen zeggen, dat je ‘natúúrlijk’ een passend aanbod hebt voor kinderen die qua cognitieve ontwikkeling een stuk verder zijn dan hun leeftijdsgenootjes.
 
Chiel Noort, leerkring Omgaan met verschillen