Door Jan Noteboom

Op de opnamedag, die recent plaatsvond, waren een drietal acteurs en een ‘echte’ ouder aanwezig om de ouderrol op zich te nemen. Een aantal studenten en enkele docenten stonden klaar om als ‘leraar’ met hen in gesprek te gaan. Twee filmmakers completeerden het geheel. Een tweetal studenten van de minor jongmanagement had de regie. Samen met enkele leerkringleden hadden zij het geheel zorgvuldig voorbereid.

Voorbeelden van oudergesprekken

In totaal zijn die dag twaalf cases van oudergesprekken opgenomen. Dat zorgt voor een flinke variatie aan gesprekssoorten. Een ‘zorggesprek’ waarin slecht nieuws werd gebracht (2x), een gesprek waarin onverwachte kritiek van een ouder over een leraar werd uitgestort( 3x), een ‘tien-minutengesprek’ (3x), een ‘luistergesprek’ (1x), een situatie waarbij de leraar grenzen moest aangeven richting de ouder (2x) en een ‘startgesprek’ met gescheiden ouders (1x).

Doelgroep van de beeldbank

Het doel van de opnamedag was om materiaal te creëren voor een beeldbank die gaat over de contacten tussen school en ouders. Reflectie- en gespreksmateriaal wat op verschillende manieren en op diverse plaatsen in het onderwijsveld te gebruiken is.

Docenten op de pabo kunnen er mee aan de slag in hun colleges over ouderbetrokkenheid. In de ‘werkplaatsen startende leraren’ kunnen de opnames goed worden gebruikt. Schoolteams die (al dan niet onder begeleiding van een onderwijsadviseur) over dit thema nadenken, kunnen ze eveneens gebruiken.

Tussen theorie en oefeningen bieden deze opnamen een verrijkende mogelijkheid om te zien hoe een ander een gesprek voert wat je zelf soms ook moet voeren. Om daarna samen na te denken en na te praten over vragen als: Wat zien we hier voor ‘leraargedrag’? Waar zie je de ouder non-verbaal op reageren? Welke fasen kun je in dit gesprek onderscheiden? Denk je dat deze ouder zich begrepen voelt? En waarom niet of wel?

Ook een boekje

Het mooie is dat er in juni 2017 een boekje verschijnt dat gaat over de verschillende gesprekssituaties met ouders op de basisschool. Hierin wordt verwezen naar de gesprekken van de beeldbank. Zo vormen de beelden van deze gesprekken een eenheid samen met de theorie en praktijksituaties uit het boekje.

Meerdere thema's

Overigens staan er op de beeldbank niet alleen voorbeelden van diverse gesprekssituaties tussen leraren en ouders. Er is ook beeldmateriaal te vinden dat gaat over andere aspecten van de samenwerkingsrelatie tussen ouders en school. Het gaat dan over thema’s als visie op de samenwerking met ouders, relatie tussen school en ouders, voorwaarden voor ouderbetrokkenheid, thuisbetrokkenheid, enzovoort. 

De beeldbank wordt binnenkort gepubliceerd op deze website.