Binnen het SAM-project gaan we de komende drie jaar aan de slag om de samenwerking tussen de ho-geschool en de stagescholen te versterken. Zowel de samenwerking in het algemeen, als versterking van de inhoud op actuele thema’s. Hiervoor heeft SAM ook subsidie ontvangen van het ministerie van OCW.

De stuurgroep (integraal projectleider en directeuren van SAM-scholen uit heel Nederland) hebben in de afgelopen periode een gezamenlijk doel geformuleerd. Waar willen we staan met SAM in 2020?

De stuurgroep heeft vijf speerpunten geformuleerd.
  1. De doorgaande ontwikkeling van student tot vakbekwame docent;
  2. Het versterken van de onderzoekende houding;
  3. Verbinden;
  4. Partnerschap;
  5. Identiteit.
Op de pagina Over ons kun je meer lezen over de doelen van de stuurgroep.

Blijvend verbeteren

Ik vind het echt geweldig om te zien hoe een collectieve ambitie tot eigenaarschap en flow kan leiden. Hier gaan we voor met elkaar. Maar ja, hoe ga je verder met zo’n collectieve ambitie? Hoe houd je de-ze vast? Ik werd getriggerd door Dr. J. Jay Marino uit de VS. Ik ben na gaan denken over zijn concept ‘blijvend verbeteren’. Hierbij zijn drie zaken leidend:
  • Een scherpe focus
  • Wat leeft er op de verschillende niveaus (strategisch, tactisch en vooral operationeel)
  • Wat betekent dit voor het strategisch niveau
Voor de stuurgroep heeft dit geleid tot een behoorlijk focus op de collectieve ambitie. Op onze agenda staan nu standaard drie agendapunten: ambassadeurschap, studie op een van de vijf speerpunten en verantwoording. Ik ga nog even door op het tweede punt: hoe ziet dat er dan uit in de praktijk?

Studie binnen de stuurgroep

In iedere vergadering staat één speerpunt centraal, de laatste vergadering betrof dit het speerpunt ‘Ver-binden’. Om samen op te leiden is het van belang dat er een goede verbinding is tussen de verschillende onderdelen. Verbinding tussen hogeschool en stagescholen, maar ook de verbinding met lectoraten, CEPM, expertiseteams et cetera van Driestar educatief. Tijdens deze vergadering hebben de stuurgroep-leden de opdracht gekregen om studie te doen op genoemd thema en collega-directeuren op dit punt te bevragen.

Tijdens de volgende vergadering bepalen we wat deze studie betekent op strategisch niveau. Grofweg kan zo’n studie op drie gevolgen hebben: actie op tactisch/operationeel niveau, het aanscherpen van ons speerpunt of doorgaan op de ingeslagen weg. De scherpe lezer begrijpt dat de pdS(tudy)a cirkel nu weer rond is!

Met de focus op onze missie, en deze te spiegelen aan de werkelijkheid, zijn we SAMen voortdurend aan het verbeteren.