door Chiel Noort, leerkring Omgaan met verschillen
 

We kunnen het opwekken van voorkennis of het verwerken van een Bijbelse geschiedenis ook anders benaderen. Dat kan door de taxonomie van Bloom te gebruiken. Bloom leert ons, dat reproduceren (feiten terug vragen) een beroep doet op de lagere denkvaardigheden. Daarbij wordt het denken niet erg geactiveerd. De hogere orde denkvaardig­heden (HOD) doen dat juist wel. En met name de kinderen die een hogere intelligentie hebben, worden geprikkeld door die hogere denkvaardigheden. Hoewel ook anderen er mee geactiveerd kunnen worden.

Er valt in ons onderwijs winst te halen als we (ook) aandacht willen besteden aan kinderen met een hoger analytisch of creatief denkvermogen. We zullen zien dat vragen op diverse niveaus ook diverse reacties bij kinderen teweeg brengen.

Laten we het eens uitproberen. Stel dat de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan verteld is. Wat leert Bloom ons dan over terugvragen? We gaan de zes niveaus langs en formuleren per niveau een vraag.

Onthouden Welke mensen kwamen er langs, nadat die man die op reis was, werd neergeslagen?   Eén antwoord goed: een Leviet, een priester en een Samaritaan
 
Begrijpen Waarom vertelde de Heere deze gelijkenis?   Eén antwoord goed: Om de Fari­zeeër (en ons) te leren wie zijn naaste is.
       
Toepassen Wat moeten we volgens deze gelijkenis dus doen?   Meer antwoorden goed. Iedereen helpen die in nood is, ongeacht wie hij is, of: je naaste liefhebben als jezelf. Of: ….
 
Analyseren Welk onderscheid kun je maken tussen de leviet, de priester en de Samaritaan?   Meer antwoorden goed. Bijvoor­beeld: de leviet en de priester waren blijkbaar bang voor hun eigen veiligheid. De Samaritaan was vooral bezorgd over de veiligheid van de gewonde man.
Of: de Leviet en de priester waren Joden, de Samaritaan niet. Of: ….
 
Evalueren Wat is de belangrijkste les uit deze gelijkenis?   Meer antwoorden goed. Bijvoorbeeld: Dat wij mensen geneigd zijn eerst aan onszelf te denken. Of: wat gij wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander. Of: ….
Creëren Wanneer was jij één van de personen uit de gelijkenis: de Leviet, de Priester of de Samaritaan?  Vertel eens?
Of: kom je in de krant wel eens iets of iemand tegen die je doet denken aan deze gelijkenis? Hoezo dan?
  Geen (redelijk) antwoord fout.
 
Het blijkt, dat wat wij onder ‘hogere orde denkvaardigheden’ scharen, met name makkelijk in de ‘toepassing’ te verwerken is. Oordeel voor jezelf of Bloom je helpt om gevarieerder terug te grijpen op je Bijbelles, door het eens uit te proberen! En misschien blijft er zo ook nog wel wat meer in de gedachten van de kinderen achter.

>> Lees hier meer over de Waaier van Bloom