door Jan Noteboom
Leerkring ouderbetrokkenheid / vakgroep pedagogiek


In één van de colleges over ouderbetrokkenheid mochten ze echte ouders ontmoeten en met hen in gesprek gaan. Dit was een experiment vanuit de leerkring ouderbetrokkenheid in samenwerking met de vakgroep pedagogiek.

Dat was wel even spannend. Nu moest theorie in praktijk gebracht worden. Eerst een luistergesprek voeren en daarna nog een (tien-minuten) informatiegesprek. Tenslotte werd met de ouder en medestudenten samen geëvalueerd wat goed ging en waar nog aandachtspunten liggen.

De studenten waren het er na afloop allemaal over eens: dit heeft mijn bekwaamheid in gespreksvoering vergroot en het ontmoeten van ouders mag eigenlijk in de voorbereiding op mijn beroep niet ontbreken. “Echte ouders uitnodigen is een super goed en leerzaam idee”, maakt één van de studenten duidelijk. En een ander vult aan: “mijn blik naar ouders is veranderd; ik vind het nu minder spannend om met ouders in gesprek te gaan.”

Mooi om als student van ouders terug  te horen hoe ze het gesprek met je hebben ervaren. Een opsteker als een ouder na een gesprek tegen je zegt: “Ik heb er wel vertrouwen in. ” En voor ‘Samen opleiden’ is het natuurlijk een compliment als één van de ouders opmerkt: “je kan wel merken dat deze studenten al veel praktijkervaring hebben; ze weten waar ze over praten.”

Deze betekenisvolle leerervaringen waren alleen maar mogelijk dankzij de bereidwillige medewerking van enkele ouders van de Johannes Calvijnschool uit Gouda. Onze buren zogezegd. Bedankt!

Als ik er nog een wens aan vast mag knopen: het zou voor onze studenten – de toekomstige nieuwe collega’s  - prachtig zijn als zij meer praktijkervaring op mogen doen in hun stages en op de werkplekscholen. Studenten verwoorden: “deze ervaringen (in colleges en stage)  zijn echt nodig om helder te krijgen hoe je met ouders kan omgaan en wat zij belangrijk vinden”.