De ervaring van Joke Averesch, schoolopleider op De Ronde Maat in Rijssen.

Met veel plezier werk ik al verschillende jaren op De Ronde Maat in Rijssen als leerkracht, intern begeleider, schoolopleider en studieloopbaanbegeleider (slb’er). Als schoolopleider heb ik de mooie maar ook verantwoordelijke taak om aanstaande leraren, onderwijsassistenten, AD-PEP-ers, beginnende leerkrachten, ervaren leerkrachten met leervragen en mentoren te begeleiden. Als slb’er ondersteun ik aanstaande leraren, studenten van Driestar hogeschool die de studieroute Samen opleiden volgen. Het doel is om hem of haar inzicht te geven in het beroepsprofiel van de christelijke leraar en zijn of haar eigen leerproces. Omdat we zo nauw betrokken zijn bij de opleiding van de aanstaande leraren, beoordelen we ook hun portfolio en nemen we de assessments op school af.

Elke dag leren

De Ronde Maat is een erkende opleidingsschool, waar we samen leren en samen dienstbaar willen zijn aan het christelijk-reformatorisch onderwijs. De nieuwe opleiding betekende voor ons als schoolopleiders en aanstaande leren veel samen ontwikkelen. Daarbij probeerden we steeds vanuit onze idealen te werken: welke ideeën kunnen we in de praktijk uitvoeren en bij welke doelstellingen past dat? Dit betekent een hele uitdaging, waarbij we iedere dag nog leren!

Training in Gouda

Als schoolopleiders waren we een aantal dagen verdeeld over het jaar bij Driestar hogeschool in Gouda voor professionalisering en de BKE-training voor het afnemen van de assessments. We merkten dat de collega’s van Driestar hogeschool er alles aan doen om ons zo breed mogelijk te laten oriënteren. En ook wij doen dat vanuit onze eigen professionaliseringsdoelstellingen: met elkaar bepalen we welke kennis en vaardigheden we willen opdoen om de aanstaande leraren zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en collega’s te ondersteunen.

Toewerken naar assessment

Afgelopen jaar begeleidde ik Annelien Voortman, een eerstejaars aanstaande leraar. In ons eerste kennismakingsgesprek kwam haar motivatie en drijfveer voor het onderwijs naar voren en daar hebben we het hele jaar op voortgebouwd; ik vond het geweldig om haar te begeleiden in haar ontwikkeling hierin. Elke periode bespraken we met elkaar de leerdoelen, gericht op het assessment aan het einde van het eerste jaar. Bij het assessment moet de aanstaande leraar laten zien dat hij of zij een les kan geven en voldoet aan de beroepstaken leiding geven aan een groep leerlingen en het begeleiden van leer- en ontwikkelingsprocessen van leerlingen. Daarom keken we bij ieder gesprek naar die taken, maar altijd aan de hand van Anneliens eigen doelen. Het reflecteren op haar ontwikkeling kwam op die manier veel meer uit haarzelf omdat zij eigenaar was van haar eigen leerproces. We vonden dit heel motiverend!

Opdrachten kiezen

Kortom: ik vind het opleiden van deze tweede generatie uitdagend en inspirerend omdat het een beroep doet op eigen creativiteit, met als hoofdvraag: wat wil je leren? De aanstaande leraren kunnen zelf hun opdrachten kiezen en bedenken hoe ze tot leren komen en de opdrachten in de praktijk uit gaan voeren. Uiteraard verbinden we de opdrachten wel aan het beroepsprofiel van de christelijke leraar, waarin de professionele identiteit en de beroepstaken van de christelijke leraar uitgewerkt is.

Werken met het beroepsprofiel

De kernen van de professionele identiteit van de christelijke leraar zijn:sam-cirkel.png
  • verbinding geloof en beroep
  • betrokken en verantwoordelijk
  • authentiek
  • wijs
  • samen lerend
  • evenwichtig
Dit is allemaal met elkaar verweven. Een voorbeeld: de aanstaande leraar heeft te maken met een leerling die geen interesse toont in zijn les. Dat doet een beroep op zijn evenwichtigheid. Is hij in staat zijn emoties te reguleren en motieven onder ogen te zien en te zorgen voor evenwicht tussen zijn eigen belangen en die van de leerling? Gaat hij daar wijs en verantwoordelijk mee om en probeert hij samen met de leerling daarin te leren?

De leiding bij de aanstaande leraar

We laten de aanstaande leraren zoveel mogelijk kennis maken met het hele beroepsprofiel, zodat ze aan het einde van het eerste jaar een goede keuze kunnen maken of dit beroep echt bij ze past. Aan het einde van dat eerste jaar heeft de aanstaande leraar een overgangsgesprek met de mentoren en de schoolopleider. Hij heeft daarin zelf de leiding en evalueert de afgelopen periode. Uiteraard vullen de mentoren en de schoolopleider dit aan én is er ruimte voor wederzijdse evaluatie van de samenwerking. Leerdoelen die nog niet zijn behaald, kan de aanstaande leraar meenemen naar de volgende stageklas. Ook in dit overgangsgesprek sluiten we dus zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van de aanstaande leraar. Ik vind het echt waardevol om er dan even bij stil te staan hoe zo’n aanstaande leraar gegroeid is en de mentoren met hem.

Neem je rol!

Vorig jaar zijn we gestart, nu een jaar later zijn we alleen nog maar enthousiaster geworden. Werken en leren in de praktijk, samen leren en samen ontwikkelen is en blijft heel waardevol. Als schoolopleider moet je je rol durven nemen, we zijn een spil in het team van de opleidingsschool!

sam-blog-annelies-voortman-joke-averesch-begeleiding.jpg