Door William Meuleman
 
SAM staat voor samen. Als partijen zijn we samen eigenaar van de Opleidingsschool (hogeschool en erkende opleidingsscholen) en hebben we daarbinnen verschillende verantwoordelijkheden.
 
Bij SAM werken we met onderstaand schema dat weer geeft hoe de student, de opleidingsschool en de hogeschool samenwerken rondom samen opleiden, samen onderzoeken, samen kwaliteit borgen en samen leren. 

Lees verder onder de afbeelding

SAM_visualisatie-(1).png
SAMEN opleiden
Ons ideaal is een doorgaande leerlijn van student tot vakbekwame leerkracht. De drie partners werken samen om dat te bereiken. Daarvoor is het nodig dat praktijk en theorie nauw aan elkaar verbonden worden. Er wordt een opleidingsplan ontwikkeld waar onder andere ook het curriculum van het werkplekleren (leren op een opleidingsschool) een plaats krijgt. 

SAMEN onderzoeken

Een onderzoekende houding is van belang voor de ontwikkeling van het onderwijs. Daarom willen we academische vaardigheden een plek geven in onze Opleidingsschool. Onze ambitie is om binnen drie jaar drie academische opleidingsscholen binnen ons partnerschap te hebben. Op zo’n school wordt gedegen onderzoek gedaan onder supervisie van de hogeschool. Studenten die aan deze school gekoppeld worden, leveren hun bijdrage aan dit onderzoek met behulp van eigen aanvullend onderzoek.
Onze tweede ambitie binnen ‘Samen onderzoeken’ is het starten van een nieuwe leerkring van drie leerkrachten uit het veld, drie docenten van de hogeschool en enkele studenten. Het actuele onderzoeksthema van deze leerkring wordt bepaald door een behoeftepeiling. Deze leerkring levert uiteindelijk een product op voor beide partners.

SAMEN kwaliteit borgen

Als partners van SAM gaan we voor hoge kwaliteit van opleiding, professionalisering en onderzoek. We werken met een meerjarenplan kwaliteitszorg, dat de kwaliteit van de Opleidingsschool in kaart brengt. 

SAMEN leren

Op alle niveaus binnen het partnerschap willen we met elkaar leren. Onze jaarlijkse SAM-dagen in de regio zijn daarom belangrijk voor ons. Het te behandelen thema kan afhankelijk van de behoefte per regio verschillen. Daarnaast is tijdens iedere SAM-dag aandacht voor onderlinge versterking. We hechten er grote waarde aan dat alle lagen van het partnerschap (stuurgroep, mentoren, schoolopleiders, instituutsopleiders, studenten en directeuren) aanwezig zijn.