De werkdruk in het onderwijs is een steeds terugkerend thema. Iedere leerkracht zal het herkennen: er is zoveel te doen! Een van de adviezen aan leerkrachten is dan ook: maak een to-do-list! Op die manier komt je hoofd niet vol te zitten met allerlei zaken die nog gepland en gedaan moeten worden. Persoonlijk maak ik al jaren gebruik van een digitale agenda, waarin ik zowel mijn afspraken als mijn taken bijhoud. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat ik een soort tijdsplanning kan maken, maar ook dat ik kan schuiven met de taken naar momenten dat het mij uitkomt.

Gemakkelijk plannen

Sinds vorig schooljaar maak ik aan het begin van het schooljaar via de website van Samen in Ontwikkeling een agenda Sociale Veiligheid. De leerkring Pesten van Samen in Ontwikkeling heeft die ontwikkeld. Het is een jaarplanning met activiteiten rondom sociale veiligheid, die je naar eigen voorkeur kunt inplannen en toevoegen aan je persoonlijke agenda. Omdat ik vanuit mijn agenda mijn werk plan, kom ik dan vanzelf de taken tegen die ik wil doen in het kader van mijn functie als Coördinator Sociale veiligheid. Het to-do lijstje rond Sociale Veiligheid is al voor me gemaakt. Zo staat er in de agenda het klassenbezoek anti-pestcoördinator aan het begin van het schooljaar. Ik plan deze per groep in, waarbij er natuurlijk door omstandigheden nog weleens wat verschuift. Dankzij die digitale agenda is dat een fluitje van een cent.

Haantje-de-voorste

Ook handig is dat ik bij opvallende zaken een korte notitie kan maken. Zo ook dit schooljaar. In het team hebben we besloten de term Coördinator Sociale Veiligheid te gebruiken en zo introduceerde ik mezelf in groep 5. Op de vraag wie er wist wat dit betekende, kwam het antwoord over de betekenis van het woord veiligheid al snel. Maar wat is nu het sociale aan die rol? Een van de jongens, vaak haantje-de-voorste en iemand die opvalt om zijn niet sociale wijze om conflicten op te lossen, wist het antwoord. ‘Het heeft te maken met samen zijn en praten’. Terwijl hij dat zei kleurden zijn wangen rood en begon hij wat hakkelend te praten. Waarom? Vond hij zelf dat hij het antwoord niet zo goed had gegeven of dacht hij aan zijn eigen sociale vaardigheden?

Genieten!

Ik vroeg niet door op dat moment, maar prees hem omdat hij zo goed wist wat de belangrijkste dingen zijn van een goede sociale omgang. En ik heb genoten van zijn houding en zijn antwoord. We zijn een aantal maanden verder. De bewuste jongen laat zien dat hij steeds meer van zijn eigen antwoord begrepen heeft. Dat zijn voor mij de gouden momenten. Ik krijg er energie van, om onder andere een bijdrage te leveren aan de sociale veiligheid van de leerlingen.

Meer weten?

Wil je meer weten over sociale veiligheid op school? Je eigen activiteitenoverzicht maken? Maak hier jouw kalender Sociale Veiligheid.

Hannie Nijstad-Bleumink
intern begeleider Rehobothschool Genemuiden