Ze startte ruim drie jaar geleden haar loopbaan in groep 2 van de Groen van Prinstererschool in Kampen. ‘Ik had er veel zin in, maar het was best een sprong in het diepe. Ik had een boven-bouwspecialisatie gevolgd en had eigenlijk geen idee waar ik moest beginnen. Ik vond het wel wennen, die verantwoordelijkheid voor zo’n klas die op mijn schouders rustte.’

Leermeesters

Via haar leidinggevende hoort Arianne over de werkplaats voor startende leraren die vanuit Samen in ontwikkeling wordt georganiseerd. Een werkplaats is een pro-fessionele leergemeenschap waarin leraren collega’s ontmoeten die zich ongeveer in dezelfde fase van hun ontwikkeling bevin-den. Met behulp van reflectie op werkin-breng, boekbewerkingen en leer- en werk-bijeenkomsten gaan ze aan de slag met hun persoonlijke ontwikkeling. Arianne hoort positieve ervaringen van een vriendin die al eerder heeft deelgenomen en besluit zich aan te melden voor de werkplaats in regio oost. Haar groep bestaat uit tien startende leraren en twee coaches die verspreid over twee cursusjaren acht dagen bij elkaar ko-men op een basisschool in deze regio.

De invulling van de werkplaatsdagen is niet in steen gebeiteld, vertelt Arianne. ‘Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we bespro-ken over welke thema’s we meer zouden willen weten. Groepsdynamiek bleek toen een onderwerp waar veel mede-starters het graag over wilden hebben. Ook later in de werkplaats konden we nog onder-werpen inbrengen. Meestal werd er door een van de coaches of een deelnemer een spreker uitgenodigd bij een onderwerp. Soms waren we onze eigen leermeesters. We deelden dan onze eigen kennis en er-varingen over het onderwerp en leerden zo van elkaar.’

Conflictmijdend

Arianne waardeert de aandacht voor persoonlijke ontwikkeling binnen de werkplaats. ‘Je deelt niet alleen lesideeën, kennis of tips met elkaar, maar je leert ook vooral wie je zelf bent als leerkracht.’ Over haar eigen leerproces vertelt ze: ‘Ik ben van nature nogal conflictmijdend, dus ik vond het altijd heel spannend om conse-quent te zijn. Als stagiaire durfde ik bijna geen ‘nee’ te zeggen als een kind onterecht om een sticker vroeg. Door bij de werk-plaats tijd te nemen om stil te staan bij deze eigenschap kon ik even uitzoomen en nadenken over mijn leerproces. Tijdens het lesbezoek van mijn coach kreeg ik het mo-del van de Golden Cirkel van Simon Sinek aangeboden, waarin drie vragen centraal staan: Why? How? What? Ik ontdekte dat ik best consequent kan zijn, als ik voor me-zelf maar heel helder heb waaróm ik dat wil. De afgelopen twee jaar heb ik hier veel over nagedacht en dingen uitgeprobeerd. En nu kan ik zeggen dat ik het wél kan.’

Frisse energie

Een ‘gouden moment’ was voor Arianne de laatste werkplaatsdag. ‘Die bijeen-komst vond ik de mooiste, maar ook de spannendste. Ons was gevraagd om ons leerproces tijdens de werkplaatsjaren te presenteren. Voor deze bijeenkomst waren ook onze leidinggevenden uitgeno-digd. Ik was best zenuwachtig, omdat het zo persoonlijk was. Achteraf was het heel fijn om van mijn leidinggevenden te horen dat ze mijn leerproces en groei herkenden uit de praktijk. Ook werd benoemd dat mijn werk als leerkracht en mijn rol als collega gewaardeerd wordt. Die positieve feedback zorgde voor frisse energie en gaven me zekerheid in mijn werk.’

Jaarlijks worden in verschillende regio’s van het land werkplaatsen voor startende leerkrachten opgestart. Kijk voor meer informatie op: Werkplaats - Samen in ontwikkeling