Het schild moet worden verdeeld in vier vlakken en voor elk vak zijn de eerste woorden van de zin al gegeven: Ik houd van……, Ik kan goed……, Ik ben ……, Ik wens……
Na wat zenuwachtig gelach ontstaat er een stilte die typeert hoe serieus iedereen aan het werk is. En dan de presentaties…..
Bovengeschetst intermezzo zou getypeerd kunnen worden als het  Droste-effect bij Werkplaatsen, waarbij een activiteit een verkleinde versie is van de grote activiteit waar het deel vanuit maakt.
 
Of je nu een startende leraar bent, een senior leraar of een leidinggevende: je loopt tegen vragen aan waarover je wel eens met collega's zou willen sparren. En gun jezelf een ‘intermezzo’!
Driestar educatief organiseert van die intermezzo’s, zogeheten Werkplaatsen.
In deze werkplaatsen ontmoet je collega’s die zich ongeveer in dezelfde fase van hun ontwikkeling bevinden. Met behulp van reflectie op werkinbreng, boekbewerkingen en leer- en werkbijeenkomsten werken we met jou aan jouw persoonlijke ontwikkeling.
 
Iedere leraar heeft mogelijkheden tot verdere ontwikkeling nodig. In de praktijk blijkt dat leraren regelmatig met dezelfde vragen lopen. Als krachten dan gebundeld kunnen worden, is dat goed om te doen. Gezamenlijk worden onderwerpen uitgediept en getraind onder leiding van twee ervaren professionals.
Het is ook nodig dat ervaren leraren blijven reflecteren en af en toe eens naar binnen kijken. Tijdens de Werkplaatsbijeenkomsten worden daar aanzetten toe gegeven. Het zijn bijeenkomsten waar (nieuwe) kennis wordt ingebracht, waar aandacht is voor vaardigheden, maar waarin veel aandacht is voor intervisie en persoonlijke ontwikkeling.
 
Gun jezelf een intermezzo in je werkzame leven.
 
Nog één intermezzo dan: Zoek een voor jou onbekend persoon en ga even samen zitten. Probeer in 5 minuten zoveel mogelijk overeenkomsten tussen jou en die persoon op te schrijven.
 
Johan Matze, coach bij de werkplaats voor startende leerkrachten op Goeree-Overflakkee