Het werken met jonge kinderen is een specialisme wat soms moeilijk lijkt te matchen met de brede pabo. De studenten kiezen daar de stroom ‘jonge kind’ of ‘oudere kind’ en krijgen daarmee basisvaardigheden mee voor hun loopbaan voor de klas. “Het werken met kleuters vraagt veel meer dan we nu weten!” horen we echter vaak van de afgestudeerde meesters en juffen.

Invloed op hele leven

Op het symposium ‘Jonge kind’ van Driestar Onderwijsadvies (25 maart 2015) hield Helma Brouwers een inspirerende lezing over het belang van kwalitatief goed onderwijs aan jonge kinderen. Uit onderzoek blijkt dat onderwijs van hoge kwaliteit aan kinderen in de leeftijd van drie tot zes jaar effect heeft op hun hele leven. Dat is niet niks voor jou als leerkracht!

Post-hbo-opleiding Jonge kind

Ook Driestar hogeschool is overtuigd van de grote waarde van het onderwijs aan jonge kinderen. Daarom is in de afgelopen maanden de post-hbo-opleiding Jonge kind ontwikkeld. Met deze opleiding verbeter je als leerkracht je leerkrachtvaardigheden en breid je deze uit in de context van je eigen school. De opleiding is praktijkgericht met een gefundeerde theoretische onderbouwing.
Zorg jij ervoor dat er niet langer kennis over jonge kind verdwijnt? Meld je nu aan voor de post-hbo-opleiding!