Ze vertelt dat er een versie voor kleuters in de maak is, maar dat Klaske voorlopig ook gebruik kan maken van háár bloem en de Kleutermatrix van het SLO om ideeën op te doen. Klaske besluit een prentenboek aan te bieden van Max Velthuijs. Haar klas is geheimzinnig bezig voor haar verjaardag, dus kiest ze Kikker en een heel bijzonder dag.

De kinderen zitten in de kring en kijken verwachtingsvol naar het prentenboek op Klaskes schoot. Ze start met een vraag: welke dag is het vandaag? “Vrijdag, juf!” Is het vaak vrijdag? vervolgt ze. Na wat heen en weer gepraat van “best vaak”, tot “één keer per jaar”, komen ze uit bij “elke week”. Klaske vraagt wie er nog meer dagen kan noemen, die er elke week zijn? Parmantig dreunen ze dagen van de week op. “Makkie”, zegt Joost en recht zijn schouders. (onthouden)

Klaske vertelt dat je gewóne dagen hebt maar ook ...,"Verjaardagen!", roept Joost,… bijzonder dagen, vervolgt Klaske rustig. Voor het tweede niveau heeft ze de volgende vragen paraat: wat is het verschil dan tussen een gewone dag en een bijzondere dag? Kun je uitleggen wat het woord “bijzonder” betekent? Hoe vaak ben jij al jarig geweest? Wie zal volgens jullie vaker jarig zijn geweest, de directeur (50+ er) of juf Klaske? (begrijpen) Dan vindt ze het een geschikt moment om het prentenboek voor te lezen. Tijdens het interactieve voorlezen stelt ze veel vragen op de eerste twee niveaus van Bloom, zoals bij de zin het was dagenlang mooi weer over het mogelijk jaargetijde, bij de prent van Kikker die zit en nadenkt (pag. 7) over hoe Kikker zich voelt en waaraan je dat ziet of waarom je dat denkt, bij de prent van Kikker en de gesloten deur met het briefje 'Feest', over welk feest dat zou kunnen zijn etc.

Na het lezen van het boek, branden de verhalen los. Klaske brengt structuur aan door toe te voegen en verdiepingsvragen te stellen: wie weet nog andere bijzonder dagen, hoe zouden wij Kikker kunnen helpen om zijn verjaardag niet te vergeten? (één groepje gaat straks tekeningen maken voor een kalender), wie zou er straks mee willen doen om de verjaardag van Kikker na te spelen (handpoppen, poppenkast), wie kan deze foto’s van juf Klaske op een rij leggen van jong naar oud? (foto’s van de leerkracht op haar eerste, derde, zevende, tiende, twaalfde … verjaardag) Hilariteit! (toepassen)

(analyseren) Dan probeert Klaske de kleuters te stimuleren de informatie in stukjes op te delen en er verbanden in te zien. Ze gaat in gesprek over: hoe zou het gegaan zijn als Kikker wél zelf aan zijn verjaardag had gedacht? hoe vier jij je verjaardag? hoe zou de juf haar verjaardag vieren? (”Ohh”, roepen de kinderen, daar mag u niet over praten!!!”). Wie weet wanneer hij jarig is? (datum/ maand/ jaargetijde) Ze praat met de kinderen over wat doe je eerst en wat daarna (chronologie/ volgorde activiteiten).

Klaske pakt een aantal muziekinstrumenten en kijkt opnieuw met haar klas naar de prent van Rat die op zijn viool speelt (pag.20) en vraagt of de kinderen een verjaardagsliedje voor Kikker zouden willen maken. Met veel enthousiasme maken ze een aanpassing van het bestaande lied, dat in de klas gezongen wordt als er een kind jarig is: En Kikker die is jarig etc. (evalueren) Als ze vervolgens, onnozel vraagt: waaróm zou iemand eigenlijk zijn verjaardag vieren, reageren ze verontwaardigd en weten ze heel goed te beargumenteren wáárom! Daar zal het komende feest debet aan zijn. Ze hebben haar overtuigd: nee hoor, een feest moet écht als je verjaart en cake en taart en ijs en cola en marsjes en snoep en slingers en gezellig en zingen en…Ze geven alvast hun verlanglijstje door aan hun juf.

(creëren) In de week die volgt maken ze samen een kalender, wordt er in de poppenhoek Kikkers verjaardag nagespeeld, maken ze met afbeeldingen en sommige met woordjes een verlanglijstje, zingen ze het zelfgemaakte lied (soms zachtjes, ondeugend met juf Klaskes naam erin) en worden er cadeautjes ontworpen voor een jarige Kikker. Want ja, wat zou je nu graag krijgen als je Kikker was? “Juf, hebt ú al een verlanglijstje?” Ze bloost bijna, want Klaske heeft juist gisteren zelf haar cadeautjes van de klas gekocht…