Door Leon van Dalen

We kennen het allemaal, die drukte aan het begin van het schooljaar. In de laatste vakantieweek zet je alles klaar voor je nieuwe groep, maak je de groepsplannen en volg je nog een teamscholing. Dan een nieuwe groep leerlingen voor je neus; met frisse energie en vol goede moed ga je weer van start!

Resultaten: meer dan Cito

De start van het schooljaar is ook een goed moment om na te denken over de resultaten. Nu? De vergadering over de resultaten is in juni geweest en Cito komt pas weer in januari, toch? Dat klopt helemaal. En ook weer niet. Want de opbrengsten van jouw onderwijs zijn veel breder dan alleen de Cito-resultaten en de methodetoetsen! Wat wil jij als leraar met deze groep leerlingen bereiken? Vast meer dan alleen een bepaald resultaat op de toets! Hoe kijk jij als leraar naar de resultaten?

Doelen als begin van de opbrengst

Het is goed om doelen te stellen, ook met betrekking tot de methodetoetsen en de Cito-toets. Dat helpt mee om het groepsplan richting te geven. Deze gestelde doelen zijn goed bruikbaar als eerste stap in de analyse. Zo kun je eerst kwantitatief en daarna kwalitatief analyseren. Je zou kunnen zeggen dat het stellen van doelen het begin is van de opbrengst. Daarom is het belangrijk om nu goed na te denken over de gestelde doelen. Hoe breed of smal zijn die doelen? Hoe breed of smal zullen de resultaten dan zijn? Als leerkring Opbrengstgericht werken zijn we vooral getriggerd door de brede resultaten en daarom ook door brede doelen, omdat we van mening zijn dat (onderwijs aan) het kind veel breder is dan een paar cijfers. Wil je je brede doelen delen? Deel ze met ons!

Gedeelde ambitie

Wie de doelen gesteld heeft, is een niet onbelangrijke vraag. Wie heeft zijn ambitie verwoord door middel van de doelen? Is dat de ambitie van de leraar? Of is het een gezamenlijke ambitie van leraar en klas? In dat laatste geval kun je de energie en moed van leraar en leerlingen bij elkaar optellen, waardoor de opbrengsten ongetwijfeld vermenigvuldigd worden.

Na de bijeenkomst met Meester Mark (auteur van de boeken Meester Mark draait door en Meester Mark vraagt door) in december, hebben we als leerkring Opbrengstgericht werken niet stilgezeten. Het terrein van opbrengsten is erg breed en er is al veel over gepubliceerd. Het is een zoektocht naar waar wij als leerkring een toegevoegde waarde kunnen bieden en iets kunnen toevoegen aan de vele onderzoeken die al gedaan zijn.

Onderzoeksvraag leerkring

Voor de vakantie hebben we onze onderzoeksvraag en bijbehorende deelvragen definitief vastgesteld:

Hoe kunnen leraren werken aan resultaten in brede zin?
  • Hoe kijkt een leraar naar resultaten?
  • Wat zijn de belemmerende en stimulerende factoren in het werken aan resultaten in brede zin?
  • Hoe brengen leraren resultaten in brede zin in beeld?
Momenteel zijn we bezig met het schrijven van het theoretisch kader. Als dat gereed is, gaan we op onderzoek uit. In de komende maanden treden er pabostudenten toe tot onze leerkring. Ook wij zijn dus weer begonnen, met frisse energie en vol goede moed!

Wil je reageren op onze onderzoeksvraag of op de deelvragen? Heb je verhalen, suggesties of opmerkingen? Die zijn natuurlijk van harte welkom!