Grote groepen onderwijscollega’s trokken te voet vanaf het Hoornbeeck naar de Pieter Zandt te Kampen. Op de wegen ontstonden kleine files om de meer dan 500 voetgangers ruimte te geven. ‘Op weg naar een nieuw schoolplan’, dat was het thema van deze drukbezochte studiemiddag. De workshops boden input voor het schoolplan en waren niet alleen bedoeld voor leidinggevenden, leerkrachten, ib’ers en onderwijsassistenten, maar ook voor studenten. Mooi om te zien hoe alle geledingen binnen een school elkaar ontmoeten en van elkaar leren!

Leonard van Leeuwen, regiomanager van Berséba Noord-Oost, opende de bijeenkomst met het zingen van psalm 133 en het lezen van Lukas 2 vanaf vers 41. De twaalfjarige Jezus in de tempel. Van Leeuwen wees op de betrokkenheid van de ouders op de Heere Jezus. ‘Wist gij niet dat Ik moest zijn in de dingen Mijns Vaders?’ is het antwoord van de Heere Jezus. Betrokkenheid met perspectief. Is dit ook het verlangen van ons waarmee wij ons werk doen?

Samen in ontwikkeling

William Meuleman, projectleider van Samen in ontwikkeling, sprak de wens uit om ‘samen in ontwikkeling’ te zijn. Inhoudelijk omdat we aan de vooravond staan voor het schrijven van een schoolplan en we elkaar daarin kunnen ondersteunen, verrijken. Daarnaast willen we graag samenwerken, samen leren om aanstaande leerkrachten op te leiden ten dienste van het christelijk-reformatorisch onderwijs. We willen samen nadenken over een visie op leren, wat willen we bereiken en hoe willen we dit doen? 

Foto-3-SAM.jpg

Hondse baan

Daarna was de beurt aan Kees Ritmeester. Hij nam ons mee in een inspirerende lezing ‘Mijn prachtige, hondse baan’ en schetste beiden kanten van ons beroep. Hoe houd je balans tussen idealen en de dagelijkse praktijk en verlangen we naar meer inclusief onderwijs? Ritmeester gaf een beeld van onze huidige maatschappij en stelde de vraag of we als school toekomstgericht zijn of meer op het verleden zijn gericht. Hoe gaan we om met de technologische ontwikkelingen, de voortdurende verandering van de maatschappij en de vraag naar zingeving? Hoe wil je als team hiermee omgaan en op welke wijze krijgt dit vorm in het schoolplan? De volgende vragen zijn dan belangrijk en vragen om een reactie:
  • Hoe kijk je naar het individuele kind?
  • Hoe verhouden we ons t.o.v. de geschapen werkelijkheid en het virtuele leven?
  • Welke plaats krijgt vorming in het onderwijs of zijn we vooral bezig met opbrengsten?
  • Gaan we verbeteren, versterken of innoveren?
Daarna toonde Kees ons verschillende inspirerende scholen die identiteit (roeping) en onderwijs op een mooie wijze vorm geven.      

Attitude

In het gebouw van het Hoornbeeck College werden vervolgens bijna dertig (!) workshops gegeven als inspirators voor het nieuwe schoolplan. Zelf woonde ik de workshop ‘Wat doet jouw gedrag met het gedrag van leerlingen?’ door Lydia van Hartingsveldt bij. De startvraag was: Noem een voorbeeld waarin jouw aandeel in het gedrag van een kind zichtbaar werd? Een leerkracht vertelde dat ze tegen een leerling zei: ‘Ga eens aan het werk!’, waarop de leerling dat niet deed. Door haar positie te veranderen van boven naar naast de leerling en nabijheid te tonen ging het kind aan het werk.

Wat jij als leerkracht over de ander zegt, zegt vaak ook iets over jezelf. Eigen attitudes bepalen vaak hoe we naar kinderen kijken. Daarbij speelt ook mee in hoeverre jij je bekwaam voelt voor je taak als leerkracht. Door middel van een SVIB-gemeenschap (schoolvideointeractiebegeleiding)  analyseren we de beelden waarbij de leerkracht verder ontwikkelt en vooral kijkt naar wat goed gaat. Tijdens de workshop sprak ik een leerkracht die het volgende vertelde:’ Ik ben op zoek gegaan naar mijn eigen attitude ten opzichte van de voor mij ‘lastige’ leerling. Van deze attitude moest ik me bewust worden. Toen dat gebeurde veranderde mijn houding en kreeg ik meer oog voor de hulpvraag achter het gedrag. Daarover heb ik toen met het kind gesproken en samen met het kind een manier gezocht die voor ons beiden werkzaam was.’

Foto-2-SAM.jpg

Samen opleiden

Tijdens de onderwijsmarkt presenteerden verschillende standhouders zich, waaronder de master Leren en innoveren en de opleidingsschool Samen opleiden (SAM). Zelf mocht ik wat vertellen over de beroepstaken die in de nieuwe SAM-opleiding gestalte krijgen. Bijvoorbeeld de beroepstaken ‘leidinggeven aan een groep leerlingen’ en ‘begeleiden van leer- en ontwikkelingsprocessen van leerlingen’. De beroepstaken krijgen vorm door de man of vrouw voor de groep samen met de kinderen. Deze beroepstaken worden gevoed door de identiteit van de christelijke leerkracht (persoonlijke vorming). Op welke wijze maak je de verbinding tussen geloof en beroep? Hoe ben jij betrokken op en verantwoordelijk voor je leerlingen en de kinderen voor elkaar? Hoe laat je dit zien in je gedrag (beroepstaken)? Dat zijn vragen waarmee wij, samen met de opleidingsscholen aanstaande leerkrachten willen opleiden.

Na een prachtige dag met vele indrukken mochten we aansluiten bij het lopend buffet en werd er volop nagepraat!

Arry Kraaij, coördinator Samen opleiden