Het subsidiegeld wordt onder meer ingezet voor verdere ontwikkeling van de ‘werkplaats voor beginnende leraren’ en het ‘Samen Opleiden’ met een focus op de onderwijsthema’s uit de regeling (omgaan met verschillen, opbrengstgericht werken, ouderbetrokkenheid, pesten en begeleiding van beginnende leraren).

De leerkring Opbrengstgericht werken is één van de vier leerkringen binnen het SAM-project. We hebben het project de werktitel ‘OGW 3.0’ gegeven. In onze visie is OGW 1.0 vooral gericht op het toetsen van kennis en daar een kwaliteitsoordeel aan verbinden. Een stap verder is OGW 2.0 waarin de verbinding wordt gelegd tussen handelings- en opbrengstgericht werken, ook wel HOGW genoemd. Dat is onder andere beschreven in het praktijkboek: ‘Opbrengstgericht leren, meer dan presteren.’

In de leerkring willen we ons bezinnen op OGW 3.0. We willen onderzoek doen naar de effecten van OGW 1.0 en 2.0. Opbrengstgericht leren 3.0 is mogelijk een betere term voor de uitdaging waar we voor gaan. Hoe kunnen we hogere opbrengsten genereren in onderwijs en vorming? En om welke opbrengsten gaat het dan? Om opbrengsten in brede en diepe zin.

'Ik kom van de opleiding om kinderen te vormen en kwam de klas in en keek welk formulier ik moest invullen.'

'Ik wou dat het kwart over drie was, dan kan ik eindelijk aan mijn werk beginnen.'

Als leerkring zetten we een behoeftepeiling uit in het veld. We willen je oproepen te reageren op onderstaande vragen. 
  • Wat heeft OGW 1.0 en 2.0 opgeleverd? Op welke manier is dit zichtbaar in de dagelijkse onderwijspraktijk?
  • Wat merken de kinderen er op school concreet van?
  • Wat is jouw eerste gedachte bij opbrengstgericht leren 3.0?
  • Wat moet opbrengstgericht leren 3.0 volgens jou inhouden?
  • Wat betekent dat voor het leren van leerlingen, van leerkrachten en van pabostudenten?
  • Hoe kunnen opbrengstgericht leren en digitaal leren matchen? 
We waarderen jouw inbreng! Mis dit proces niet, zet het door naar collega’s in het veld en volg ons via de artikelen op de website, via Linkedin of Twitter met #sameninontwikkeling