door Annemarie Ruben
Leerkring Ouderbetrokkenheid

“Tsja, hoe komt het nu dat ik dit niet voor elkaar krijg?”
Aan de keukentafel is juf Kirsten van groep zeven in gesprek met haar man. Kirsten is extravert, binnen drie seconden liggen de oordelen klaar op het puntje van haar tong. Vorige week heeft ze een inspirerende workshop met collega’s gevolgd: ‘Communiceren met ouders’. Een heuse eyeopener, zelfs na twaalf jaar. De workshop ging over LSD gesprekstechniek: actief luisteren, samenvatten en doorvragen. Vanavond heeft juf Kirsten oudergesprekken. Hoe zal het haar na de theorie en oefening vergaan?

Kritische ouder
“Tot morgen, juf!” Jort, die deze week klassendienst heeft, trekt de lokaaldeur achter zich dicht. De juf zwaait en gaat met een plof achter haar bureau zitten. Neemt een slok koffie, opent haar mail en leest: ‘Oudercontactavondformulier, famjansen@kritischeouder.nl.‘ Haar ogen schieten vliegensvlug over de regels. Volgens de ouders krijgt Jort te weinig uitdaging. Thuis klaagt hij veel over school, zit niet naast zijn vriendje. De juf kan haar gedachten over deze ouders nauwelijks voor zichzelf houden. Dan vouwt ze haar handen en bidt: ‘HEERE, zet U vanavond een wacht voor mijn lippen en behoed de deuren van mijn mond?’

Professionele houding
Die avond staat de juf vriendelijk kijkend in de deuropening van haar klaslokaal en begroet vader en moeder Jansen met een handdruk: “Fijn, dat jullie zijn gekomen en bedankt voor het invullen van het formulier.” Tijdens het gesprek laat ze de zitplaats van Jort zien. Ze luistert, vat samen, stelt vragen en legt concreet gemaakte afspraken vast.

Samen een uitdaging
Na acht weken, tijdens de inloopmorgen voor alle vaders en moeders, zit Jort in de klas trots naast zijn ouders op zoek naar het antwoord over de uitdagende onderzoeksvraag ‘Wat is de handigste manier om erachter te komen, hoeveel vaders en moeders er deze morgen aanwezig zijn?’ Thuis zijn ze er samen nog niet over uitgedacht! Toch morgen maar eens aan juf Kirsten vragen…

OEN en OMA
Ga zitten op je ego, die doet er niet toe. Luister als een OEN (open, eerlijk, nieuwsgierig) en laat OMA (oordelen, meningen, aannames) thuis. Leerkrachten die ouders op die manier tegemoet treden gun ik ieder kind.