Door Peter Bronkhorst

De vakantie staat voor de deur. Voor een leerling die gepest wordt, kan het ook even vakantie zijn, maar de schade van binnen zal blijven. Het gevoel van gepest zijn en straks misschien weer gepest worden gaat niet weg. Zeker in het digitale tijdperk, waarin cyberpesten toeneemt. Écht onbezorgd vakantie? Het is dus maar de vraag.

De rol van de leerkracht doet er hierbij toe! Hij of zij is de spil die het sociaal veilige klimaat moet vormgeven. En diegene die er bij schade voor moet zorgen dat er herstel kan optreden. Uiteraard kun je dat nooit alleen, daar heb je de hele groep voor nodig: de ‘zwijgende’ middengroep, de gepeste, de pester, de meelopers en de buitenstaanders.

Bagatellisering van het probleem helpt het gepeste kind niet. Een duidelijke straf voor de pester en een taak in het herstellen van de schade is nodig. De steun van de middengroep is onmisbaar voor de gepeste, zodat hij/zij zich weer veilig voelt in de groep.  De zorg en de nazorg van de gepeste door de leerkracht is uiterst belangrijk. Als alle betrokkenen door de professional goed begeleid worden en de gepeste voelt dat er sprake is van berouw, dan kan er verzoening plaats vinden en kan het afgesloten worden met vergeving. Hier zien we ook de relatie met Gods Woord, de Bijbel: zonde/schuld > straf > berouw > verzoening en vergeving.

Professionaliteit van de leerkracht is noodzakelijk. De leerkring Pesten gaat in samenwerking met Driestar hogeschool zorg dragen voor ‘borging’ van deze professionalisering in het onderwijsaanbod van de pabo. Ook gaat er een pilot draaien met het nieuwe product wat door de leerkring is ontwikkeld. Hiermee hopen we de scholen te gaan toerusten om alle kinderen een sociaal veilig klimaat te bieden en pesten tegen te gaan en, indien nodig, pesten te ‘behandelen’.