Samsam is via het Afrikaanse saam-saam in het Nederlands terechtgekomen. Het heeft onder andere de betekenis van eerlijk delen volgens het Van Dale-woordenboek. Vandaar dat in dit artikel ook aanstaande leraren, werkplekbegeleiders en een schoolopleider aan het woord komen. Niemand van ons doet het alleen, samen zijn we in ontwikkeling.

Kleinere afstand

Door de nieuwe studieroute Samen opleiden wordt de afstand tussen Gouda (Driestar hogeschool) en Oud-Beijerland (de Eben-Haëzerschool) kleiner. Fysiek niet natuurlijk, maar figuurlijk: aanstaande leraren ervaren dat de theorie met de praktijk wordt verbonden. De Eben-Haëzerschool en Driestar hogeschool zijn samen verantwoordelijk voor het resultaat. Samen leiden we onze aanstaande leraren op tot basisbekwame en uiteindelijk excellente leerkrachten. Goed voor de aanstaande leraar én goed voor ons team. Als teamleden merken we dat we echt iets opsteken van de studenten die hier wekelijks rondlopen. We ontwikkelen samen verder, omdat we ons bewust zijn dat we aanstaande collega’s aan het opleiden zijn.

Grotere verbinding

De aanstaande leraren bereiden zich voor op het mooie beroep van leraar in het basisonderwijs.
De verbinding met hun aanstaande beroep groeit doordat ze wekelijks ervaringen opdoen in de lespraktijk en het schoolleven. In de lespraktijk krijgen ze adequate begeleiding van werkplekbegeleiders die daarvoor zijn opgeleid. Daarnaast nemen de werkplekbegeleiders de aanstaande leraren mee in allerlei activiteiten naast het lesgeven, zoals teamvergaderingen, ouderbezoeken en contactavonden. Op deze manier komt de totale breedte van het beroep leraar aan bod.

Ervaring van een aanstaande leraar

Samen opgeleid worden op de Eben-Haëzerschool? Dat is dus winst! Een van onze aanstaande leraren verwoordt het zo: “De meerwaarde om op de Eben-Haëzerschool stage te lopen is ervaren wat goed onderwijs is. Er wordt op deze school naar de individuele leerling gekeken en er zijn veel mogelijkheden als het gaat over de ontwikkeling van kinderen. De plusklassen, zorgplusklassen en remedial teaching voor de leerlingen zijn hier voorbeelden van. Als aanstaande leraar merk je dat leerkrachten openstaan voor vragen. Ze denken mee en nemen er echt de tijd voor. Dit heb ik als erg prettig en positief ervaren. Ik heb hier echt gevoeld hoe het is om een ‘echte’ juf te zijn.”

Ervaring van een werkplekbegeleider

“Het is mooi dat de aanstaande leraren zelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces”, vertelt een werkplekbegeleider. “Het is ook waardevol om te zien dat ze zoveel theorie weten te verbinden met de praktijk, wat ik ook terugzie in het lesschema. Ook leer je hen op deze manier goed kennen en je kunt samen actief werken aan de doelen die de ze zelf opgesteld hebben. Deze kunnen steeds meer verfijnd worden doordat ze hier wekelijks mee aan de slag kunnen. De aanstaande leraren zijn ook meer onderdeel van het team doordat ze er wekelijks zijn en volop meedraaien met het totale schoolgebeuren.”

Een schoolopleider aan het woord

Onze opleidingsschool is een lerende gemeenschap waarin de (aanstaande) leraren leren van en met elkaar. Doordat het reflecteren op het didactisch handelen belangrijk is, krijgt het didactisch klimaat een impuls in onze school. De deuren gaan regelmatig open voor collegiale consultaties of professionals van buitenaf die meekijken. Zo ervaren de aanstaande leraren dat ook na de opleiding er een blijvende ontwikkeling is om een bekwame leraar te blijven. Er is een grote betrokkenheid op de aanstaande leraren in ons team. Dat merk ik aan de tijd die mijn collega’s nemen voor de begeleiding. Naast de lesgebonden activiteiten, de vergaderingen, nascholingsmomenten en oudercontacten worden de aanstaande leraren ook uitgenodigd bij gezellige meetings waar we werken aan een stukje teambuilding. Ze horen er echt helemaal bij.”

Winst voor iedereen

Kortom: Samen opleiden wordt door alle partijen op de Eben-Haëzerschool als winst ervaren. Door samen te delen wordt de afstand kleiner, de onderlinge verbinding groter en leert ontwikkelt iedereen.
 
Wil je ook erkende opleidingsschool worden? Of heb je interesse in de studieroute Samen opleiden? Kijk op onze website voor meer informatie.