Door Anne Maljaars en Elise Sieben

Na de Bijbelstudie gingen we per klas, in groepjes, in gesprek over de speldag die we in de introductieweek hadden. Het hoofddoel van dit gesprek was om naar elkaar te luisteren zonder iets te zeggen. Het bleek geen gemakkelijke opdracht te zijn. Daarom was het goed dat ook hieraan op deze dag aandacht werd besteed.
 
Leerteams
Ben ik een voorzitter of een bedrijfsman, een groepsvormer of juist een plant? We keken naar de rol die we in onze eigen klas hebben. De begrippen zijn nog wat onduidelijk, maar aan het einde van de dag wisten we wat ze inhielden en welke rol bij ons paste. Aan de hand van onze plaats in de groep maakten we leerteams. In elk team kwamen verschillende rollen naar voren, zodat elk team goed kon samenwerken en elkaar kon aanvullen. Waarschijnlijk vraag je je nu af wat een leerteam is. Onze groep is opgedeeld in verschillende leerteams. Binnen die leerteams kun je gezamenlijk opdrachten maken en goed samenwerken in verschillende situaties. We beginnen er nu mee te werken, dus we gaan het zelf ook nog verder ervaren.
 
Intervisiegroepen
Binnen onze klas werden er ook nog intervisiegroepen gemaakt. Binnen deze intervisie- groepen kijk je samen terug op jouw manier van handelen tijdens studie en stage. Wanneer iemand ergens tegenaan loopt, bespreken we met elkaar hoe we dit kunnen aanpakken en geven daarin tips en tops mee.
Met elkaar als goed samengestelde groep, en boven alles samen met God, gaan we graag dit schooljaar in.