Woensdagmorgen 16 oktober 2019. Terwijl de files zich in Nederland opstapelen (hoe ziet dat eruit?) omdat de boeren voor de tweede keer de wegen dichtstropen denk ik na over hoe we de leerwerkplek voor nieuwe mentoren het beste kunnen inrichten. In ons team is nu veel enthousiasme om nieuwe collega’s zelf op te leiden die straks de plekken op gaan vullen als Annie, Bert en Henk met pensioen gaan. We voelen motivatie om hen binnen te halen en te vormen, vanuit het besef dat wijzelf ook ooit studenten waren die van ervaren leraren het lesgeven leerden. 

Meekijken in de klas

Tijdens de leerwerkplek zal een van de aanstaande collega’s een presentatie geven over zijn portfolio. Daarnaast doen we dit jaar mee met de landelijke open dag voor mensen die graag een kijkje willen nemen in de klas (www.endanbenjeleraar.nl). Vorig jaar organiseerden we het zelf voor leerlingen uit de bovenbouw havo en vwo van de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem. Dat was zeer de moeite waard! Deze dag viel ontzettend goed bij onze collega’s en heeft er mede voor gezorgd dat ze met groter enthousiasme aanstaande leraren op een betrokken manier begeleiden.

SLB

We zijn sinds dit cursusjaar ook zelf studieloopbaanbegeleider (SLB’er) voor de aanstaande leraren op onze school. Heel fijn, zo zijn de lijnen kort. Wel komt er veel informatie op ons als SLB’ers af, waardoor we soms door de bomen het bos (even) niet meer zien. Binnenkort echt even contact opnemen met opleidingsdocent Marieke Verheul van Driestar hogeschool om ons bij te praten. We hebben de informatie vanuit Gouda hard nodig om te weten wat we moeten doen; een aandachtspunt.

Visie op opleiden

Woensdag 29 oktober. Inmiddels zorgen ook de bouwbedrijven voor volle wegen rond Den Haag, maar hier in Werkendam bereiden wij de laatste dingen voor de leerwerkplek voor. Wat moeten de werkplekbegeleiders weten om hun werk goed te kunnen doen? We vragen aan de directeur ruimte om tijdens de personeelsvergadering volgende week iets over ons werk te vertellen. Het is hoog tijd om met het hele team in gesprek te gaan over onze visie op opleiden. Hun reactie kan ons helpen bij het verder schrijven van het beleid. Al met al is er nog genoeg prachtig werk te doen.

Opdrachten inleveren

Woensdag 13 november. Voor ik het weet zit de ochtend erop en vraag ik me af waar ik de hele ochtend heel druk mee ben geweest. Na de lunch belt Marieke ons op en praat zij ons bij over de gang van zaken tot de kerstvakantie. Welke opdrachten moeten de studenten van de voltijdopleiding en de tweede generatie Samen opleiden-studenten wanneer inleveren waar kunnen we wat vinden in de digitale leeromgeving? We lijken weer even vooruit te kunnen.

Erkende opleidingsschool

Dinsdag 19 november. Met een groep van ongeveer 25 collega’s staan we in een kring om de toespraak van de stuurgroep van Samen in ontwikkeling te beluisteren. We zijn Erkende Opleidingsschool; het bordje mag vanaf vandaag ook aan de gevel van de Groenewegenschool hangen. Alle collega’s krijgen een dopper waarmee de verbondenheid tussen onze Groenewegenschool en Driestar hogeschool zichtbaar wordt. Goede actie!
 
Tot slot: regelmatig ontmoeten we onze mede-schoolopleiders op een leerwerkplek. We delen daar nodige en nuttige informatie met elkaar. Als je ruimte in je agenda kunt vinden om eens een bijeenkomst bij te wonen, zou ik het zeker adviseren!