door Arno Bronkhorst
lid stuurgroep

Meel zonder zuurdesem blijft meel en is niet geschikt om er eetbaar brood van te maken. Alleen door toevoeging van zuurdesem wordt het geheel gezuurd (Luk. 13 : 21) en kan het brood worden bereid.

Is kokend water thee of soep? Is meel brood? Is ‘SAMen in ontwikkeling’ christelijk?
Deze laatste vraag hebben we als SAM-stuurgroep onder leiding van Bram de Muynck onder ogen gezien. Hij heeft concepten (zoals ‘Samen opleiden’) verdeeld in de drie soorten normen: kwalificerende, conditionerende en funderende normen. De conditionerende normen bestaan uit structuur en richting. De veronderstelling is dat het concept ‘Samen opleiden’ voor de meeste normen bij alle opleidingsinstituten gelijk is. Het enige waar onderscheidend invulling aan gegeven kan worden is de ‘richting’.
 
En van deze ruimte maken we gebruik. Vanuit het diepe besef dat al wat we doen ‘doortrokken’ moet zijn van onze identiteit. Al bieden we hetzelfde concept als alle buren rondom ons, dan nog hoort ons concept een ‘gans andere’ te zijn. Het theezakje of bouillonblokje is geurbepalend en smaakmakend. Vanuit Bijbels mens- en wereldbeeld is ‘SAMen in ontwikkeling’ doortrokken van en ingebed in onze identiteit. Vandaar dat één van de visie-uitspraken van de stuurgroep SAM is: Door alle onderdelen heen is het van belang om Samen in ontwikkeling tot een uniek concept te maken door een meerwaarde te creëren vanuit onze identiteit.
Goed beschouwd creëren we geen meerwaarde vanuit onze identiteit… Vanuit het (door)trekken van de identiteit is onze invulling van ‘SAMen in ontwikkeling’ een uniek concept.
 
Hoe je dit ruikt, hoe je dit proeft? Ons mens- en wereldbeeld is bepalend voor de realisatie tussen Bron en werkelijkheid. Ons mens- en wereldbeeld is glashelder in de Bron beschreven. Geschapen naar Gods beeld om te leven tot eer van Zijn Schepper en heil van zijn naaste. Om eigen schuld in al onze wegen goddeloos, verkeerd en verdorven geworden. Al onze uitnemende gaven, die we van God hebben ontvangen, hebben we verloren (n.a.v. NGB, art. 14). Gods eis en opdracht blijft gehandhaafd: God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Dat is onze Bijbelse plicht, ook als het gaat om ‘Samen in ontwikkeling’. Hier hoort ons concept van doortrokken te zijn.
 
De werkelijkheid is dat we van nature als de heide zijn. Alleen gericht op onszelf en niet op de ander en de Ander. Onvatbaar voor Gods Woord, wet en werk. Ten diepste vruchteloos.
 
Bij alle concepten, ontwikkelingen en wat er ook onze aandacht vraagt, blijft de noodzaak om – door wederbarende genade – als een boom geplant te worden aan waterbeken, voortspringend uit de Bron. Dat is een wonderlijke overplanting, het werk van de Ander.  Het water van de Bron doortrekt de geplante boom en dat is zicht- en merkbaar, te ruiken aan de bloesem, te proeven aan de vruchten. In onszelf heide blijven, door een Ander groeien als een boom.
 
‘SAMen in ontwikkeling’, ‘getrokken’ door het Woord, doortrokken in alles! Tot Zijn eer en tot heil van onze naaste, zowel van docent als student, zowel van mentor als stagiaire, zowel van leidinggevende als medewerker, zowel van leerkracht en leerling.