Nieuws

Om erkende opleidingsschool binnen Samen in ontwikkeling te worden, moet een school aan vier criteria voldoen. Een daarvan wordt aangepast, waarbij het mogelijk wordt om één schoolopleider verantwoordelijk te laten zijn voor meerdere scholen.

Lees meer >

Meer nieuws

 • Binnen Samen in ontwikkeling onderkennen we de kracht van samen professionaliseren, onderzoeken en ontwikkelen. Een van onze idealen is het samen leren in een ontwikkelingsgerichte cultuur in de basisschool. Om daar vorm aan te geven zijn we een pilot gestart met Samen leren-teams op een aantal scholen in Berséba Noord-Oost. In deze teams wordt onderzoek gedaan, materiaal ontwikkeld en vooral veel van elkaar geleerd.

  Lees meer >
 • Bij Samen in ontwikkeling zijn we er voortdurend op gericht om onze idealen verwezenlijken. In het ontwikkelplan 2019-2023 hebben we hiervoor doelen geformuleerd. De afgelopen periode hebben we na evaluatie een aantal dingen ter versterking van de vakbekwaamheid aangevuld. Je leest de aanpassingen hier.

  Lees meer >
 • De roep om regionalisering van het opleiden van leraren wordt steeds krachtiger. Dat vraagt van ons als hogeschool en basisscholen proactief de handen ineen te slaan. Regionalisering van het opleiden houdt in dat de overheid de regio (door een clustering op postcodegebied) steeds meer de verantwoordelijkheid geeft voor het opleiden van leraren in het hbo. Wij pleiten echter voor een identiteitsgebonden opleidingsregio.

  Lees meer >
 • Een project van twee studenten van Driestar hogeschool is uitgegeven door Onderwijs Maak je Samen. 5 minuten sociaal nodigt jou én je leerlingen uit om via speelse activiteiten te werken aan sociale vaardigheden op verschillende gebieden. De korte en eenvoudige activiteiten dragen bij aan een positieve sfeer in de groep.

  Lees meer >
 • Onze SAM-scholen zijn weer een aantal schoolopleiders rijker; negen leraren zijn nu gecertificeerd als schoolopleider. Zij hebben de tweejarige opleiding onlangs succesvol afgerond. Van harte gefeliciteerd met dit prachtige resultaat!

  Lees meer >
 • Na de zomervakantie start je weer met een nieuwe groep. Die eerste weken van het schooljaar staan vooral in het teken van groepsvorming. Spannend, en o zo belangrijk! De inspiratiekalender van Samen in ontwikkeling, een samenwerking tussen Driestar hogeschool en stagescholen, helpt je om samen met je klas te werken aan een positieve sfeer.

  Lees meer >
 • Afgelopen periode ontvingen maar liefst vier basisscholen het predicaat 'Erkende opleidingsschool' uit handen van William Meuleman.

  Lees meer >
 • Goed nieuws: vanaf volgend cursusjaar zijn de opleidingen tot schoolopleider en werkplekbegeleider gratis voor (aspirant)- opleidingsscholen! In dit bericht lees je meer over deze opleidingen. In welke functie ga jij jezelf ontwikkelen?

  Lees meer >
 • Binnen SAM merken we dat schoolopleiders behoefte hebben aan een leernetwerk. Samen met andere schoolopleiders nadenken over de koppeling tussen theorie en didactiek maar ook werken aan de eigen ontwikkeling als schoolopleider. Vanuit SAM willen we dit graag ondersteunen!

  Lees meer >
< 1 2 3 4 5 6 7 >