De deelnemers hebben een begeleidingstraject gevolgd om hun dossier voor registratie aanvraag op te stellen. Elsbeth Harthoorn, een van de kandidaten, zegt hierover: “Het hele traject heeft ons als school veel opgeleverd. Het opleiden staat nu veel beter op “de kaart”. Voor mij persoonlijk heeft het traject mij een betere visie op opleiden gegeven met onderbouwing van goede literatuur. Levenslang leren is in het onderwijs van groot belang. Evenals congruent leren. Het belang van congruent leren, “teach as you preach”, is weer volledig duidelijk geworden. Door dit traject hoop ik het congruent leren ook naar andere collega’s en mentoren door te geven en komt opleiden hierdoor weer veel beter op de kaart te staan van onze school, zodat we a.s. collega’s op een goede manier kunnen opleiden en begeleiden.”

Gefeliciteerd

We willen Hanke de Bruin, Albert Boer, Ivo Troost, Hans Dekker, Piet den Ouden, William Meuleman, Paul Vermeulen, Elsbeth Harthoorn en Peter Ploemacher hartelijk feliciteren met het behalen van het certificaat.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de cursuspagina.