Op deze dag hebben zij aan elkaar hun ontwikkeling gepresenteerd en verslag gedaan van een eenvoudig onderzoek naar hun eigen praktijk.
 
In onderstaande uitspraken geven zij de waarde van de opleiding weer:
 • Theoretische en praktische toerusting die je direct de volgende dag kunt toepassen in je eigen onderwijspraktijk, waarbij je niet alleen anderen aanzet tot ontwikkelen, maar ook zelf een ontwikkeling doormaakt tot een krachtige schoolopleider.
 • Door het volgen van de schoolopleiderscursus heb ik ontdekt dat ik levenslang leerling blijf en anderen mee laat leren.
 • Ik vond de opleiding erg motiverend en het heeft mij geholpen om me optimaal te ontwikkelen.
 • De meerwaarde van de opleiding ligt erin dat ik voor de ander van meerwaarde kan zijn in zijn/haar ontwikkeling.
 • Door krachtgericht coachen ben ik in de flow gekomen voor het vak ‘schoolopleider’.
 • Een intensieve, inspirerende opleiding die leidt tot gedragsverandering.
 • Deze opleiding heeft mij niet alleen kennis en vaardigheden bijgebracht, maar ook mijn persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd.
 • VELON is een goede cursus om bewustzijn en vaardigheden tot het begeleiden te vergroten.
 • Als begeleidster van aanstaande collega’s heb ik meer kennis en vaardigheden geleerd op de opleiding, om dit door te geven aan aanstaande collega’s en leerlingen voor de toekomst.
 • Van stagebegeleider naar samen op weg en een ontwikkeling meemaken.
 • Deze opleiding was voor mij inspirerend, verrassend en vernieuwend op begeleidingsgebied van studenten.
Deze groep dient in mei een aanvraag in bij de VELON om geregistreerd te worden als opleider. Als de beoordelingen van hun dossiers in orde zijn, zullen zij op 6 juli hun VELON-registratie ontvangen.

In het cursusjaar 2016-2017 staat de mentorpluscursus weer op het programma. Lees verder...