Als de leerkracht startbekwaam voor de groep staat, is goede begeleiding essentieel. Hiervoor kan de werkplaats een goede werkvorm zijn. In de werkplaats en daarbuiten is het handig om praktische tools te hebben om passend onderwijs in praktijk te (blijven) brengen.

SAMEN in ontwikkeling

Tijdens de beleidsochtend van Berseba, regio Midden, is ‘Samen in ontwikkeling’ gepresenteerd. Directeuren en ib’ers zien verwachtingsvol uit naar wat ‘Samen in ontwikkeling’ voor hen kan betekenen en hoe het ten goede komt aan passend onderwijs, voor kind en leerkracht.
 
Een schoolopleider en begeleider werkplaatsen (Grady), oud-stagiaire en nu startende leerkracht (Lianne), een basisbekwame leerkracht en lid van de leerkring (Kees)  vertellen in interviewvorm, bevraagd door de regiomanager Gert van Roekel. Hierbij enkele fragmenten uit dit interview.
 

Schoolopleider en stagiaire – waardevolle driehoek

Gert vraagt aan Lianne: Wat maakt het voor jouw anders dat je een schoolopleider hebt?
Het is heel fijn dat de veldopleider de school van binnenuit kent. Grady kent de leerlingen en weet hoe jouw mentor of mentrix is. Zo kun je bij de nabespreking vaak direct veel dieper het gesprek ingaan. Ook is het fijn dat de mentor en stagebegeleider elkaar snel kunnen spreken als er iets is. Ik weet nog dat een mentrix een keer een vraag had over de manier hoe ik les gaf, maar niet goed wist hoe ze dit het beste kon verwoorden. Ze ging toen even snel naar mijn veldopleider, Grady. Zij gaf haar tips en adviezen die voor mij nuttig waren. Zo kun je als veldopleider, mentor en student een driehoek vormen.
 
Grady, hoe is het als schoolopleider om stagiaires te begeleiden?
Het mooie van veldopleider zijn, is het staan dicht bij de dagelijkse praktijk. Pabo-docenten zijn vaak gefocust op hun eigen vakgebied. Als schoolopleider ben je beter in staat feedback te geven over het overkoepelend geheel, omdat je zelf ook in de lespraktijk zit. Je wilt stagiaires iets meegeven voor de toekomst. Anderen hebben mij ook ondersteund bij mijn ontwikkeling. Als je goede stagebegeleiding kunt bieden, is de kans groot dat deze stagiaires terugkomen met de vraag om hun lio te mogen doen of ze reageren op vacatures binnen de school.
 
Lianne is na haar lio-stage op deze school gaan werken.
Werken op een school waar veel aandacht wordt besteed aan jouw ontwikkeling als leerkracht, dat wil iedereen toch? Ik heb gemerkt dat op deze school geen mentaliteit heerst van ‘nu kom je van de pabo af’, nu kun je ‘de’ goede juf zijn. Maar van alle kanten kreeg ik in mijn eerste jaar begeleiding in de ontwikkeling van mij als leerkracht. Dat heb ik als heel fijn ervaren. Deze school biedt onder andere, in samenwerking met andere scholen, een werkplaats aan voor startende leerkrachten.
 

Startende leerkracht en werkplaats (WPL) – learning-on-the-job

Gert vraagt aan Grady (begeleider WPL) hoe WPL tot stand is gekomen en wat het is.
Vanuit de behoefte binnen Vebakowosz, de scholen waarmee we samenwerken is – in samenwerking met Driestar hogeschool – de Werkplaats tot stand gekomen als extra ondersteuning aan het begeleidingstraject voor nieuwbenoemden. Het eerste jaar komen in vijf bijeenkomsten relevante onderwerpen aan bod op het gebied van de klassenpraktijk, gericht op de leerkrachtvaardigheden (DI, pedagogisch klimaat, oudercontacten, pesten en identiteit). Het tweede jaar is meer gericht op de plaats als teamlid. Daarnaast vinden in elke WPL video/casusbesprekingen plaats, uitwisseling van de persoonlijke ontwikkeling en een boekbewerking. Het is een programma waarmee leerkrachten de volgende dag en de daarop volgende weken aan de slag kunnen.
 
Lianne vertelt als startende leerkracht over haar eerste en tweede jaar.
Ik kan me de eerste bijeenkomst nog goed herinneren. Allemaal eerstejaars leerkrachten bij elkaar die nog maar net een paar weken lesgeven achter de rug hebben. Ik vond het vooral heel mooi om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en te merken dat je dezelfde dingen herkent. Doordat je nu daadwerkelijk in de praktijk met dingen te maken het, had de informatie een betere bedding en kon je er als leerkracht direct mee aan de slag. Ik kan me nog herinneren dat we een WPL-bijeenkomst hadden over oudercontacten. Twee weken later stond de oudercontactavond gepland. Mooi om dan op deze manier ook echt te kunnen leren en direct te oefenen in de praktijk.
 
Kees vertelt over het derde jaar.
Na twee jaar werkplaats vonden wij dat we nog niet uitgeleerd waren. We hadden een aantal onderwerpen die we nog aan de orde wilden laten komen, die nu voor ons relevant waren, zoals het begeleiden van stagiaires. Ook kregen we ‘coaching on the job’. Dat was wel heel spannend, maar ook echt een gave ervaring!
 

Leerkring – de bloometjes buiten

Samen in ontwikkeling heeft ook leerkringen. Eén van de leerkringen is bezig met ‘omgaan met verschillen’. Hoe doen we dat in onze dagelijkse praktijk? Wat hebben we alle kinderen te bieden? En hoe houden we het handzaam voor de leerkracht en kan het ook toegepast worden buiten rekenen en taal om?
Kees vertelt hierover als lid van deze leerkring.
 
We wilden in de leerkring niet iets ‘extra’s’ bedenken, niet iets groots en omslachtigs. Meerbegaafdheid en hoogbegaafdheid zijn een hot item in deze tijd. Maar wat hebben wij er op de Pabo van meegekregen? En hoe kunnen we met deze kinderen omgaan? Je kunt ze in een plusklas stoppen, maar ze zitten nog steeds het grootste gedeelte van de week in de klas met hun vaste leerkracht. Hoe kunnen we die leerlingen en ook de leerkrachten van dienst zijn?  
 
De bloem van BLOOM is ontwikkeld en wordt ter plekke uitgereikt...
 
Deze is bloem is gebaseerd op de taxonomie van Benjamin Bloom. Hij heeft (al 40 jaar geleden) deze taxonomie gemaakt. Hij verdeelde de denkvaardigheden van leerlingen binnen de lessen in twee categorieën: de hogere orde denkvaardigheden en de lagere orde denkvaardigheden.
 
De latere orde denkvaardigheden komen in een gemiddelde les bijna altijd wel aan bod.  Wat als je nu vooraf eens bij je aardrijkskundeles een aantal vragen bedenkt die in de hogere orde vallen? Of bij biologie? Als je het over insecten hebt, is het super interessant om te kijken welke insecten er in Nederland veel voorkomen, hoe ze er uit zien en hoe nuttig ze zijn. Maar stel dan ook eens de vraag: als jij mocht kiezen, welk insect zou jij willen zijn? En waarom dan (evalueren)? Alle leerlingen worden geprikkeld tot nadenken. De hogere orde vaardigheden kunnen niet zonder de lagere orde vaardigheden. Er moet eerst kennis zijn over insecten en hun eigenschappen voor je zo’n vraag kunt stellen. Maar dan kun je zo veel meer uit je lessen halen!
 
Bent u nieuwsgierig geworden? Wij vertellen er graag meer over! Wilt u iedere leerkracht op uw school een bloem van Bloom geven? U kunt boeketten bij ons bestellen! Voor slechts € 2,50 per stuk bestelt u de waaier in de webwinkel van Driestar educatief. 
>> Bestellen