Rudi van Damme en Gerda Harrewijn namen ons mee in het ontmoeten van de ander. Zijn we bereid onze bril met vooroordelen af te zetten en daadwerkelijk te luisteren naar de ander? Aanstaande leerkrachten gingen in gesprek met leerkrachten, intern begeleiders, schoolopleiders, directeuren en instituutopleiders om tot meer begrijpen te komen en de ander daadwerkelijk te ontmoeten. 

Reflectie deelnemers

Na een warm wekom opende William Meuleman de SAM-dag 2019 (regio Noord). Hij introduceerde de sprekers van deze middag: Rudy en Gerda. Rudy had de lange reis vanuit Gent ervoor over om ons de kenmerken mee te geven van een verdiepend en een echt gesprek. Na het spelen van een rollenspel en het uitleggen van een tweetal modellen, was de beurt aan ons. We vormden groepjes van drie of vier mensen. De voorwaarde was: de groepsleden hebben verschillende functies (aanstaande leraar, zittende leraar, directeur/intern begeleider) en je kent de groepsleden nog niet. Ik vond het wel een beetje ongemakkelijk en dat proefde ik ook wel bij andere mensen, maar het is wel de basis voor een echte ontmoeting. Bij het evalueren van de gesprekken kwamen er kenmerken naar voren van de ontmoeting in het gesprek. Een aantal voorbeelden: er moet wederzijds vertrouwen zijn, je moet je open opstellen, toon belangstelling en wees nieuwsgierig. Het belangrijkste kenmerk van een echte ontmoeting is je kwetsbaar opstellen ik. Hierdoor ontstaan de mooiste gesprekken. Na een intensieve, maar ook zeker leerzame middag sloten we af met een lekkere maaltijd. Credits aan de organisatie van de SAM-dag!
Teun Hoekstra, pabo 2, SAM-route 
 
Woensdag 29 mei was het zover, de SAM-dag in de Pieter Zandt te Kampen. Deze middag stond in het teken van het in gesprek zijn met elkaar. Gesprekken kom je in het onderwijs veel tegen. Neem bijvoorbeeld de gesprekken met de ouders. Deze middag kregen wij enkele tips en praktische handvatten mee die wij kunnen gebruiken in onze toekomstige baan als leerkracht. Wat deze middag voor mij echt waardevol maakte was dat je met elkaar in gesprek ging over een meegebrachte casus. Deze groepjes waren gemengd, in ieder groepje zat een aanstaande leerkracht, een leerkracht en een directeur/schoolopleider/intern begeleider. Dit was heel erg leerzaam omdat je samen over een casus praat vanuit verschillende functies binnen de basisschool.
Fennaly Coster, pabo 2, SAM-route

Terugblik in beeld