De acht scholen zijn door een auditcommissie beoordeeld op onder andere het onderwijsaanbod, de professionalisering van het personeel en het leerklimaat. In een ontwikkelplan voor de komende vier jaar hebben zij deze en andere punten verantwoord. Naast deze acht zijn nog zo’n 25 basisscholen in de race voor de erkenning. De erkende opleidingsscholen zijn een belangrijke nieuwe stap in de doorgaande lijn van student tot vakbekwame leerkracht binnen het programma Samen in ontwikkeling.

De scholen zijn verspreid over heel Nederland. Het gaat om de Koelmanschool in Goes, de Haarschool in Rijssen, de Koning Willem-Alexanderschool in Staphorst, De Wittenberg in Scherpenzeel, de Prins Mauritsschool in Dirksland, de Eben Haëzerschool in Tholen, de Willem Farelschool in Hoevelaken en de Groen van Prinstererschool in Kampen.

Studieroute Samen opleiden

De studieroute Samen opleiden is een samenwerking tussen de pabo van Driestar hogeschool en basisscholen. In de vierjarige voltijdopleiding voor leraren in het basisonderwijs wordt inhoudelijk hetzelfde programma gevolgd als ‘gewone’ leraren in opleiding, maar het leren in de praktijk staat meer centraal.

De aanstaande leraar loopt vanaf het begin van de opleiding twee dagen per week stage, vaak op een school in zijn/haar eigen regio. Door de nauwe samenwerking tussen de hogeschool en de opleidingsschool kan de leraar in opleiding direct een koppeling maken tussen de geleerde theorie en de praktijk voor de klas.

De studieroute Samen opleiden maakt onderdeel uit van het bredere project Samen in ontwikkeling, waarin onder andere ook onderzoek in het primair onderwijs plaatsvindt.

Erkende opleidingsschool

De begeleiding op de opleidingsschool is ook intensiever dan bij een ‘gewone’ stage. Een erkende opleidingsschool heeft minimaal drie opgeleide mentoren en een schoolopleider.

Arno Bronkhorst, directeur van basisschool De Wittenberg in Scherpenzeel en voorzitter van de stuurgroep Samen in ontwikkeling: “Op een erkende opleidingsschool zijn professionals opgeleid die de leraar in opleiding zo kunnen begeleiden dat hij of zij veel beter voorbereid is op het werk voor de klas. Bovendien zegt de erkenning veel over het leerklimaat op de school. In een erkende opleidingsschool staat de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de aanstaande leraar én de hele school centraal”.

Scholen die nadenken over de toekomst

Ook Annelies Kraaijveld, opleidingsmanager van de pabo van Driestar hogeschool, is enthousiast over de erkende opleidingsscholen. “Scholen voelen zich echt mede-eigenaar van het traject dat onze leraren in opleiding doorlopen. Ook zien we dat het een impuls geeft aan het leren op de scholen. Een erkende opleidingsschool is een school die nadenkt over de toekomst en de ontwikkeling van hun pedagogiek en didactiek. Dat is de mooiste plek voor onze studenten om te leren!”