Maar waarom kon ze dan niet slapen vannacht? Allerlei onzinnige voorstellingen spookten afgelopen nacht door haar hoofd. Jongens die over de tafels liepen en spullen door de klas gooiden. Meiden die haar belachelijk maakten. En zij stond er machteloos bij. Onzin natuurlijk. Orde en gezag is echt geen probleem voor haar. Zelfs in lastige situaties weet zij wel juist te handelen.
Bovenstaand voorbeeld illustreert één van de uitkomsten van het onderzoek wat de leerkring Grip op gedrag vorig schooljaar uitvoerde. Door middel van een vragenlijst werden ruim 150 basisschoolleerkrachten en pabo-studenten bevraagd. Veel leerkrachten geven aan zich bekwaam te voelen en in staat adequaat te handelen ten opzichte van complex gedrag van leerlingen.

Complex gedrag

Tegelijkertijd houdt complex gedrag  van leerlingen  een groot deel van deze leerkrachten buiten schooltijd bezig. De vraag is dan: hoe komt dat? Uit onderzoek blijkt dat leerkrachten de neiging hebben om moeilijkheden in de klas buiten zichzelf te plaatsen. Er wordt bijvoorbeeld gedacht: 'Als ouders hun kinderen nou eens respect voor leraren zouden bijbrengen, dan..,(Warren, 2016). Is dat een reden achter deze uitkomst of is er een andere oorzaak voor? Een aantal respondenten heeft aangegeven met ons in gesprek te willen over deze uitkomsten. Met deze focusgroep hopen we meer inzicht en achtergrondinformatie te krijgen.
Ook gaven leerkrachten aan graag met collega’s in gesprek te gaan over complex gedrag. Zowel studenten als leerkrachten stellen bruikbare, praktische tips op prijs. Van alle huidige methodieken die momenteel beschikbaar zijn wordt weinig gebruik gemaakt. Ook hier willen we met de focusgroep over in gesprek.

Aan de slag

Met de verkregen informatie gaan wij aan de slag. Ons doel is om een product te maken wat leerkrachten helpt om meer grip op gedrag te krijgen. Een soort gids die jou als leerkracht in beweging zet om samen met collega’s na te denken over jouw rol ten opzichte van het gedrag van de leerlingen. En waarbij je ook praktische handvatten en nuttige achtergrondinformatie krijgt waar je mee aan de slag kunt gaan om je invloed op het gedrag van leerlingen te vergroten. Zodat je kunt genieten van je prachtige beroep.