De rode draad door alle thema’s in het schoolplan is ‘goed werk’! Samenwerken aan een veilige en leerrijke omgeving waarin mensen kunnen gedijen en hun van God gekregen gaven kunnen inzetten en verder ontwikkelen. Goed werk is werk dat we doen tot Zijn eer en het heil van ons en onze naaste.
 

Idealen

Goed werk leveren is volgens ons werken aan de volgende idealen:
  1. Samen dienstbaar aan het christelijk-reformatorisch onderwijs
  2. Samen verantwoordelijk voor een doorgaande ontwikkelingslijn
  3. Samen versterken van de professionele identiteit en vakbekwaamheid
  4. Samen leren in een ontwikkelingsgerichte cultuur
  5. Samen werken aan kwaliteit

Visie op leren, opleiden en begeleiden

Wil jij ook verder bouwen aan ‘goed werk’ door deze vijf idealen te realiseren? Dan is een visie op leren, opleiden en begeleiden van (aanstaande) leraren nodig. Een visie die past bij jouw context, met als uitgangspunt dat instituut en basisschool samen verantwoordelijk zijn voor de opleiding van (aanstaande) leraren.

Handreiking

Samen in ontwikkeling helpt je met een verdiepende handreiking dit thema goed te doordenken en goede keuzes te maken. Ook is er een concept-schoolplantekst opgesteld en op de achterzijde afgedrukt. Deze kun je downloaden en opnemen in het schoolplan.
We wensen jou en je team een boeiend en leerzaam proces toe rond je schoolplanontwikkeling. Op naar een opleidingsschool waar iedereen leert!
 
Download de verdiepende handreiking
Download de tekst voor het schoolplan