Tijdens de bezoeken waren er gesprekken met leerkrachten, intern begeleiders en directeuren over het product: een jaarkalender met daarop alle belangrijke activiteiten die uitgevoerd moeten worden om sociale veiligheid als school op de kaart te zetten. Identiteit krijgt daarin een belangrijke plek, concreet door een uitgewerkt Bijbels kader te bieden.
 

Belangrijk thema

Wat opviel, is de enorme bereidheid van scholen om mee te denken en hierin tijd te investeren. Dit geeft aan hoe belangrijk scholen het thema sociale veiligheid vinden. Scholen dachten mee over wat er in de jaarkalender zou moeten staan en wat technisch handig zou zijn. Vanuit een positief-kritische houding gaven ze veel handreikingen om het product aan te scherpen. Scholen benadrukten het belang om zo concreet en praktisch mogelijk te zijn: bij de genoemde activiteiten concreet materiaal aanleveren, zodat een leerkracht niet veel tijd kwijt is aan het zelf ontwikkelen van dingen. De betrokkenen hebben informatie op de website van de leerkring doorgelezen op praktische bruikbaarheid en leesbaarheid. De feedback is meegenomen en verwerkt, zodat de inhoud van de website aansluit bij wat scholen nodig hebben.
 

Identiteit

Een ander aandachtspunt was de identiteit, zoals verwoord in het Bijbels kader en de aangereikte Bijbelverhalen. Dit is concreet uitgewerkt materiaal, wat aansluit bij de wens van scholen om er direct mee aan de slag te kunnen. Er wordt nog doorontwikkeld, zodat er meer materiaal bij Bijbelverhalen is, waarvan gebruik gemaakt kan worden.
 
Alle resultaten van de gesprekken zijn verwerkt en het ontwikkelen van de jaarkalender is in volle gang. Rond de zomervakantie hoopt de leerkring pesten het product in het veld te kunnen presenteren.