Doelen

Een leernetwerk heeft de volgende doelen:
  • De eigen ontwikkeling als schoolopleider te borgen middels het spiegelen aan de beroepsstandaard van de Velon. Een manier hierbij kan zijn het beleggen van intervisie.
  • De inhouden (didactiek/theorieën) van opleiden te consolideren in het professionele handelen.
  • De uitvoering van het ontwikkelplan van de erkende opleidingsschool te borgen.
  • De verbinding met het opleidingsinstituut te borgen (o.a. nieuwe curriculum).
Leernetwerken passen helemaal binnen onze visie op realistisch opleiden. We willen dit dus graag ondersteunen! Dit doen we door procesbegeleiding aan te bieden. 

Inhoud

Iedere regio van Berséba heeft zelf een leernetwerk opgericht. Het eerste jaar is er volledige procesbegeleiding van drie dagen. De jaren erna wordt dit afgebouwd. Zie hieronder de data voor jouw regio.
 
Vanuit SAM kun je expertise benutten. Dit bieden we aan via een ‘grostlijst’ zodat we binnen de kaders van samen opleiden blijven en het zo te coördineren blijft. Onderwerpen op deze grostlijs zijn onder andere: praktijk van opleiden, verbinding theorie en praktijk, ontwikkelplan erkende opleidingsschool en krachtgericht coachen. 

Data en locatie

Elke regio heeft drie leernetwerkbijeenkomsten. Alle dagen zijn van 9.00 – 16.00 uur.
Hieronder vind je de data. De data voor regio Noordoost volgt zo spoedig mogelijk.

Regio Zuid Regio Randstad Regio Noordoost Regio midden
02-10-2020 (Kapelle)  14-10-2020 (Gouda) 06-10-2020 03-11-2020 (Scherpenzeel)
13-01-2021 (Kapelle) 20-01-2021 (Gouda) 05-01-2021 06-01-2021
(Scherpenzeel)
04-03-2021 (Kapelle) 05-03-2021 (Gouda) 06-04-2021 30-03-2021 (Scherpenzeel)

Aanmelden

Deelname aan de bijeenkomsten is gratis. Aanmelden voor de bijeenkomsten in jouw regio kan via onderstaand aanmeldformulier. Je schrijft je in voor alle drie de bijeenkomsten.