In deze inspiratiekalender komen onderwerpen voorbij die antwoord geven op vragen als: Hoe ga ik om met kinderen die veel aandacht vragen? Hoe ga ik om met beweeglijke kinderen? Hoe voorkom ik bepaald gedrag? Wat kan ik zelf veranderen om beter om te gaan met moeilijk gedrag in de klas?
 
De kalender geeft verdiepende informatie, ideeën voor activiteiten en direct toepasbare tips voor het hele schooljaar. De eerste zes weken biedt de kalender de mogelijkheid om minstens twee dagen met dit onderwerp aan de slag te gaan. De leerlingen die extra ondersteuning of zelfs intensieve ondersteuning op hun gedrag nodig hebben, komen later in de kalender aan bod. Het is mogelijk om de volgorde van de onderwerpen te wijzigen.
 
Bij elk onderwerp staan gespreksvragen. Op die manier stimuleert de kalender om ervaringen met collega’s te delen en van elkaar te leren. Zo is groepsvorming niet de verantwoordelijkheid van die ene leerkracht voor die ene klas, maar werk je met elkaar aan een positieve sfeer in de hele school.

Reacties van gebruikers:

  • In één oogopslag is duidelijk wat je als leerkracht kunt doen bij bepaald gedrag of in een bepaalde situatie.
  • Je kunt de tips goed uitvoeren! Ze zijn helder en krachtig beschreven en zijn passend bij de onderwerpen.
  • Deze kalender laat je echt reflecteren op je eigen gedag. Hierdoor kun je soms het gedrag van een leerling beter plaatsen.
>> Bekijk een preview in de webwinkel van Driestar educatief en bestel de kalender voor slechts €4,95.