Deze waaier is inmiddels op veel scholen standaard op het bureau van de leerkracht aanwezig. Uit reacties merkten we dat de vragen en opdrachten zich met name concentreerden op de midden- bovenbouw van de basisschool. Daarom nu een speciale ‘kleuterwaaier’!

Deze waaier kan je helpen om de taxonomie van Bloom in de praktijk te brengen in de onderbouw. Het helpt je om je vraagstelling een plaats te geven aan het zogenaamde ‘hogere orde-denken’ naast het ‘lagere orde-denken’. Door een beroep te doen op de hogere orde-denkvaardigheden (HOD) worden met name de kinderen die qua intelligentie boven het gemiddelde uitstijgen aangesproken, maar ook voor de anderen is het goed om zich te trainen in denkvaardigheden, omdat denkvaardigheden vallen onder de 21eeeuwse vaardigheden.

Je kunt de waaier gebruiken bij de lesvoorbereiding, je kunt hem op je bureau leggen om af en toe te raadplegen en misschien ben je zo creatief dat je hiermee nog veel meer ideeën genereert!

>> Ga naar de webwinkel