Martine Blonk en Willemieke de Jong zetten deze opleiding samen op.

De insteek is om in te gaan op de vragen die op scholen leven door voorafgaand aan de opleiding een uitgebreid intakegesprek te voeren met de student. Daarom is deze nieuwe opleiding ook zo mooi: leerkrachten die een aantal jaar voor de klas staan zijn er echt bij gebaat om vanuit reflectie op de eigen praktijk en in verbinding met allerlei theoretische bronnen tot verdieping en verbreding komen. Daardoor ontwikkelen ze verder wat ze op de pabo hebben geleerd.

Voor het ontwerp van de opleiding gebruiken we het kader dat door het Marnixcollege is ontwikkeld. De opleiding wordt geregistreerd en opgenomen in het officiële register van de stichting Post HBO Nederland. Verschillende collega’s volgden bij de Marnix academie een opleiding, zodat we in het najaar van 2015 voldoende docenten hebben om de opleiding te kunnen gaan geven.

De basis van de opleiding staat vast en daarnaast hebben we onze eigen inhouden, zoals geloofsopvoeding en het verschil tussen jongens en meisjes. Ook de leereigenschappen van kinderen zijn voor ons belangrijk binnen de brede persoonsvorming van kinderen. Kleuters moeten we leren leren en vaak gaat dat op hun leeftijd door middel van spel. Dan laten kinderen zien wat ze in het ‘echt’ soms nog niet kunnen. Onze studenten leren hun onderwijs daar op toe te spitsen.

We zijn heel enthousiast over deze opleiding omdat er duidelijk behoefte aan is op scholen en het beginnende (minimaal 1 jaar werkervaring is wel gewenst) en ervaren leerkrachten kansen biedt om hun handelingsmogelijkheden te vergroten. Via onderwijsadvies geven we veel training op losse onderdelen die we nu in één opleiding aan bod kunnen laten komen. Dit project past daarom echt bij SAM, verbinding van een opleiding vanuit de hogeschool gekoppeld aan de eigen praktijk.

Wilt u meer weten over de opleiding? Kijk dan op www.driestar-educatief.nl/opleiding-jonge-kind.