Driestar hogeschool en de stagescholen van Samen opleiden organiseren in 2018 drie studiemiddagen voor alle geïnteresseerde leerkrachten uit het basisonderwijs: 31 januari in Staphorst, 11 april in Kootwijkerbroek (gecombineerd met de Berséba-conferentie) en 30 mei in ’s-Gravenpolder.

Spreker Steven Pont zal ons inspireren rond het thema Gedrag. Hoe geef je sturing aan jouw gedrag én dat van je leerlingen? Kijk voor meer informatie bij SAM-dag regio zuidSAM-dag regio noord of SAM-dag regio midden.

Doelgroep
Het ochtendprogramma is bedoeld voor iedereen die bij SAM betrokken is: studenten, leerkringleden, docenten Driestar hogeschool, onderwijsadviseurs, directeuren, schoolopleiders en mentoren van SAM-scholen en scholen die stage bieden aan SAM-studenten. 's Middags zijn alle geïnteresseerde leraren welkom om kennis te maken met deze interessante studiemiddag van SAM in de regio's noord en zuid.