Er wordt hard gewerkt aan het bouwen van een nieuw curriculum, waarin de professionele identiteit van de aanstaande leraar centraal staat en verbonden is aan de beroepstaken van de leraar.
Eén pilotklas heeft in de achterliggende twee jaar al volgens dit nieuwe curriculum gewerkt, de huidige pabo 1- en pabo 2-klassen binnen de Samen opleiden-route volgen dit traject nu ook. Inmiddels wordt het curriculum uitgebouwd naar het derde en vierde jaar en krijgt het curriculum voor pabo 1 en 2 op basis van de ervaringen een verbeterslag.
Samen opleiden wordt dé opleidingsvorm. Daarbinnen kan gekozen worden voor om wekelijks stage te lopen, of de stage in blokken te doen. Het betekent een grotere rol voor de stage- of opleidingsschool, met erkende schoolopleiders die studenten vanuit de praktijk helpen bij hun ontwikkeling. En andersom betekent het: scholen die veel terugkrijgen voor de begeleiding van de aanstaande leraren, of die nu vaste dagen per week of een aantal weken per jaar op de school aanwezig zijn.
 
Wil je nu al opleidingsschool worden binnen het huidige concept van Samen opleiden? Een mooie ontwikkeling die winst oplevert voor het hele werkveld. Lees meer over de winst van SAM en word ook opleidingsschool!