In het ontwikkelplan is aangevuld op de volgende punten:
  1. Op dit moment krijgt een schoolopleider van een erkende opleidingsschool in het eerste jaar van de begeleiding van de ‘tweede generatie SAM’ twintig uur om de werkplekbegeleiders te begeleiden. Dit blijft bestaan, én de schoolopleiders krijgen ook nog eens vijf uur extra, zodat deze ondersteuning verduurzaamd kan worden.
  2. De toestroom van SAM-studenten gaat sneller dan we erkende opleidingsscholen hebben. Dit is enerzijds mooi, anderzijds vraagt dit om een zorgvuldige begeleiding van stagescholen die deze studenten begeleiden. Hiervoor hebben we extra middelen en geld gereserveerd..
  3. Er is ruimte gecreëerd voor het opstarten van meer werkplaatsen startende leerkrachten, zodat er, verdeeld over de verschillende regio’s, jaarlijks zes werkplaatsen actief zijn.
  4. Vanaf cursusjaar 2021-2022 wordt de opleiding post-hbo Schoolopleider volledig bekostigd vanuit SAM, voor scholen die zich aanmelden als aspirant-opleidingsschool en het daarvoor bestemde contract ondertekenen.
  5. Vanaf cursusjaar 2021-2022 wordt de opleiding werkplekbegeleider volledig bekostigd vanuit SAM, voor scholen die zich aanmelden als aspirant-opleidingsschool en het daarvoor bestemde contract ondertekenen.
In onze informatiebrochure hebben deze aanpassingen doorgevoerd.