Vanuit onze gedeelde identiteit staan we voor een krachtige opleidingsroute die door de hogeschool en de basisscholen wordt vormgegeven en waarvoor we erkenning en subsidie krijgen van de overheid. Het landelijk samenwerkingsverband Berséba voor passend onderwijs is een goed voorbeeld van hoe we samen verantwoordelijk kunnen zijn. Diezelfde beweging zetten we in voor het opleiden van onze leraren, zodat we een identiteitsgebonden landelijke ‘regio’ kunnen aandragen aan de overheid. Daar hebben we steun van alle christelijk-reformatorische scholen voor nodig.
 
Met ons partnerschap Samen in ontwikkeling zijn we goed voorgesorteerd op deze ontwikkeling. Tegelijkertijd gaat deze ontwikkeling heel snel en vraagt om een strategische alliantie met alle stagescholen. Binnen deze alliantie hopen we dat veel scholen de meerwaarde van erkende opleidingsschool inzien en deze stap gaan zetten. We werken daarin samen met Berséba. Tijdens directieoverleggen vertellen stuurgroepleden over de meerwaarde van ons partnerschap. Ook in andere uitingen, zoals het magazine Samenspel, besteden we er aandacht aan. Daarnaast dagen we schoolleiders van erkende opleidingsscholen uit om hun ambassadeursrol met verve uit te dragen.