Samen in ontwikkeling

Langzaam stroomden zo’n 60 mensen de congreszaal binnen; directeuren, pabodocenten en leerkrachten uit het basisonderwijs. William Meuleman, projectleider en lid van de stuurgroep Samen in Ontwikkeling, neemt het woord. Hij legt uit dat alle bezoekers een verbinding hebben met Samen in Ontwikkeling en dat we elkaar vandaag beter zullen leren kennen. Verbaasd keken enkele mensen om zich heen, horen al deze mensen bij SAM?

Ons gemeenschappelijke doel is de groei van studenten naar excellente leerkrachten. Hierin staan we als hogeschool en stagescholen niet alleen, zoals we in Jeremia 17 met elkaar lazen:

Gezegend is de man, die op den HEERE vertrouwt, en wiens vertrouwen de HEERE is! Want hij zal zijn als een boom, die aan het water geplant is (…)en houdt niet op van vrucht te dragen.


Samen Opleiden

Na de opening wordt de groep geïnformeerd over de verschillende projecten die deel uit maken van Samen in Ontwikkeling namelijk de Opleiding, de Werkplaats, Onderzoek en Leerkringen.

Een slb’er vertelt hoe mooi hij het vindt om studenten op te leiden en tegelijkertijd ook meer verbonden te zijn met Driestar educatief, doordat hij bijvoorbeeld ook feedback kon geven op het stageboek. Hij ziet dat de SAM-student er sterker van wordt door (theoretische)bagage te krijgen vanuit de hogeschool en ook veel (praktische)ervaring op te doen in de (begeleiding van de) stageschool. Dit bevestigt ook een oud-student, die al tijdens zijn lio een baan aangeboden kreeg als leerkracht van groep 8 en blij was met de korte lijntjes die tijdens zijn opleiding tussen hem, de slb’er, de stageschool en de hogeschool ontstonden.

In verschillende regio’s wordt een werkplaats startende leerkrachten gegeven. Een plek waar leerkrachten o.l.v. een coach reflecteren op zichzelf en hun werk en zich verdiepen in thema’s waar ze tegenaan lopen. De coach kan ook coaching on the job geven. Hiervan gaf een deelnemer van de werkplaats een mooi voorbeeld: “Mijn leerdoel was om groep 8 meer eigenaarschap te geven, ik was goed op weg door hen onderdelen te laten verzinnen voor de themamiddag. Toen ik de ideeën op wilde schrijven kwam de coach in actie ‘Wat hadden we afgesproken meester? De kinderen zouden toch álles zelf doen?’. Een heel leerzaam moment.” De werkplaats was voor hem een geweldige ervaring, waarin hij veel herkenning bij anderen vond maar ook veel van de anderen heeft geleerd.


Samen onderzoeken

Na de informatie over het opleiden van studenten en startende leerkrachten kwam iedereen in de benen. Wie wist er welk type student kiest voor Samen Opleiden? Of welk effect de werkplaats heeft? En wie weet precies wat een professionele leergemeenschap is? De weinigen die nog stonden na de laatste vraag symboliseerden hoe veel er nog onbekend is rond deze onderwerpen. Binnen Samen in Ontwikkeling zijn twee onderzoekers bezig met deze onderwerpen zodat Samen in Ontwikkeling hiermee versterkt wordt.

Als laatst krijgt de leerkring Ouderbetrokkenheid de gelegenheid om de groep te informeren over het concept leerkringen en hoe zij het ervaren in een leerkring te zitten. Een van de leerkringleden geeft aan het fantastisch te vinden nu tijd en ruimte te hebben om zich, met mensen met verschillende expertises (leerkrachten pabo, orthopedagoog en pabodocent) te verdiepen en met een scherpe focus aan een product te werken waarmee ze toekomstige leraren kunnen voorbereiden in het contact met ouders.


Verbinden

Na een kopje koffie verdwijnen de mensen in verschillende lokalen waar met elkaar wordt nagedacht over de manier waarop de verschillende personen/ projecten elkaar kunnen versterken. Projecten worden toegelicht, casussen gedeeld en e-mailadressen en concrete ideeën uitgewisseld.

Tafelkleed-(1).jpgTaartpunt-(1).jpg


De stuurgroep heeft de hele dag haar ogen en oren open gehouden. We komen bij elkaar en creëren met elkaar een hele lijst om het tijdens de volgende stuurgroepvergadering uitgebreid over te hebben. Wat voor ons als een paal boven water staat: De verbinding met, en verbondenheid aan SAM en elkaar, die vandaag gestalte heeft gekregen willen we vasthouden en uitbouwen.    

Terwijl we in de rij staan voor het buffet hoor ik een directeur zeggen dat zij gaat kijken of een werkplaats in haar regio te realiseren is. De slb’er voor mij spreekt me aan ‘Ik wist niet dat er zoveel mensen en projecten betrokken waren bij Samen in Ontwikkeling!’. Aan het eind van de rij houdt iemand haar zojuist verkregen koffiekmok omhoog ‘Geen ontwikkeling zonder een goede bak koffie!’.